CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chào bán 5,9 triệu trái phiếu

DNHN - Vừa qua, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII – sàn HOSE) đã thông báo chào bán 5,9 triệu trái phiếu ra công chúng, thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 24/3 đến ngày 13/4.

Theo đó, CII phát hành 5,9 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu có thời hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành. Kỳ hạn trả lãi là định kỳ 3 tháng/lần kể từ ngày phát hành. Trái phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi.

Số lượng đăng ký mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 500 ngàn trái phiếu và 3 triệu trái phiếu đối với nhà đầu tư tổ chức.

Tổng khối lượng vốn CII cần huy động là 590 tỷ đồng, nhằm thanh toán trước hạn trái phiếu được phát hành bởi tổ chức phát hành ngày 25/2/2019 là 370 tỷ đồng và thanh toán cho trái phiếu được phát hành ngày 19/3/2020 là 220 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành ra công chúng.

Trái phiếu có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hay trong tương lai) của Tổ chức phát hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan).

Năm 2020, CII ghi nhận doanh thu đạt 5.374,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 472 tỷ đồng, lần lượt tăng 196,4% và 2,9% so với thực hiện trong năm 2019. Trong đó, đáng chú ý biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 31,5% về chỉ còn 21,3%.

Sang năm 2021, CII đặt kế hoạch tổng doanh thu 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 615 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận năm 2021 dự kiến tăng 14,3% so với thực hiện trong năm 2020.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 25/3, cổ phiếu CII tăng 1,5%, đứng ở mức giá 23.750 đồng/CP.

PV

Tin liên quan