Công ty XSKT Vĩnh Long: Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

00:00 12/10/2020

Trong những năm qua, Công ty TNHH MTV XSKT Vĩnh Long (XSKT Vĩnh Long) là một trong những đơn vị của tỉnh có nhiều chương trình hướng về cộng đồng. Hàng năm, Công ty luôn đảm bảo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đóng góp xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tài trợ giáo dục và các chương trình tài trợ.

Theo lãnh đạo XSKT Vĩnh Long, Công ty luôn mở rộng địa bàn, tìm kiếm thị trường mới, tích cực đẩy mạnh chất lượng kinh doanh vé bằng biện pháp cạnh tranh lành mạnh, bằng chất lượng phục vụ, nhất là việc cải tiến mẫu mã, hình thức tờ vé... nhằm duy trì ổn định thị trường, tích cực giữ doanh thu và tỉ lệ tiêu thụ.

 Cùng với các hoạt động kinh doanh, XSKT Vĩnh Long còn được xem là doanh nghiệp tiêu biểu vì cộng đồng trong tỉnh. Thực hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và công tác an sinh xã hội, XSKT Vĩnh Long tích cực hỗ trợ vật chất để chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Công ty cũng đã tạo ra công ăn việc làm cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người không có việc làm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công ty hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa với số tiền 4,2 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết với số tiền 768 triệu đồng. Tài trợ 5 tỷ đồng cho Sở Nông nghiệp tỉnh xây dựng hầm biogas và thùng rác chứa chất thải nông nghiệp sau khi sử dụng cho các hộ dân trong tỉnh; tài trợ 8,950 tỷ đồng cho ngành Y tế để trang bị các thiết bị y tế hiện đại phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân. Nhờ đó, ngành y tế tỉnh Vĩnh Long phát huy chuyên môn kỹ thuật và triển khai thành công nhiều kỹ thuật y khoa tiến bộ vào điều trị, góp phần nâng cao chất lượng điều trị của các cơ sở y tế trong tỉnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân; tài trợ đội bóng chuyền Nam của tỉnh trong 6 tháng đầu năm với số tiền là 1,050 tỷ đồng.

Đặc biệt, Công ty đã chi 177.302.000 đồng từ quỹ phúc lợi của Công ty cho công tác an sinh xã hội. Hiện nay, Công ty đang phụng dưỡng 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, CB.CNV tự nguyện đóng góp phụng dưỡng các mẹ trong 6 tháng đầu năm 2019 số tiền15.000.000 đồng. Công ty thường xuyên thăm viếng, quan tâm, giúp đỡ trong các mặt của đời sống đã phần nào động viên các mẹ sống vui, sống khỏe.

Có thể nói, suốt chặng đường 40 năm phát triển, ngoài những thành quả đạt được trong lĩnh vực kinh doanh, XSKT Vĩnh Long còn làm tốt công tác an sinh xã hội, hướng về cộng đồng. Qua đó, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân, tạo sự chuyển biến tích cực cho diện mạo tỉnh Vĩnh Long. Không chỉ có vậy, XSKT Vĩnh Long luôn quan tâm đến đời sống cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty được ổn định. Từ đó người lao động an tâm công tác, phấn đấu năng động, sáng tạo mang lại hiệu quả cao, đồng thời, tham gia xây dựng phương hướng, biện pháp giúp các hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng tích cực, hiệu quả.

TK