Công ty Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM mua lại trước hạn 640 tỷ đồng trái phiếu

14:17 10/07/2023

Tính riêng tháng 6, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) đã có tổng cộng 2 lần mua lại trước hạn trái phiếu với tổng giá trị 640 tỷ đồng đối với lô trái phiếu CIIBOND2020-04, được phát hành ngày 28/07/2020.

Ngày 06/07, CII có báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, CII đã mua lại 421 tỷ đồng trong số 581 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã CIIBOND2020-04 trong hai ngày 29-30/06/2023. Qua đó, giá trị trái phiếu còn lại giảm xuống còn 160 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 16/06, Công ty cũng mua lại trước hạn 219 tỷ đồng của lô trái phiếu trên.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Lô trái phiếu CIIBOND2020-04 có giá trị 800 tỷ đồng, được phát hành ngày 28/07/2020, có kỳ hạn 3 năm, sẽ đáo hạn ngày 28/07/2023, do CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (HNX: APS) làm tổ chức lưu ký, với lãi suất 11%/năm.

Nói thêm về tình hình nợ trái phiếu của CII, tại ngày 31/03/2023, dư nợ trái phiếu của CII gần 2.8 ngàn tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu đến hạn trả trong vòng 12 tháng tới là 800 tỷ đồng.

Ở diễn biến liên quan khác, ngày 04/7, HĐQT CII thông qua bảo lãnh khoản vay trị giá 686 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Đồng thời, Công ty cũng thực hiện bảo lãnh khoản vay trị giá 714 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm tại VPBank. Đây đều là các đơn vị thành viên của CII.

Trước đó, ngày 22/06, Năm Bảy Bảy thông qua việc chấp thuận nhận chuyển nhượng tài sản của CII, giá trị chuyển nhượng dự kiến hơn 857 tỷ đồng và dự kiến triển khai chậm nhất vào ngày 31/07/2023.

Theo đó, hồi tháng 4 năm nay, CII trình cổ đông kế hoạch phát hành 2 gói trái phiếu chuyển đổi, giá trị gần 4.500 tỷ đồng.

Gói thứ nhất, CII dự kiến phát hành hơn 25,2 triệu trái phiếu với thời hạn 10 năm, tương đương tổng giá trị hơn 2.522 tỷ đồng. Nếu được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty sẽ triển khai phát hành trong năm 2023, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đối tượng phát hành sẽ là các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%. Với số tiền huy động được, CII dự kiến sẽ dùng để góp vốn hoặc mua trái phiếu phát hành từ hai công ty dự án là CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội (Công ty Xa lộ Hà Nội) và Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (Công ty Ninh Thuận). Trong đó, hạn mức đầu tư tối đa cho Công ty Xa lộ Hà Nội là 2.400 tỷ đồng, còn Công ty Ninh Thuận là 1.200 tỷ đồng.

Đối với phương án trả lãi, lãi của đợt lô trái phiếu sẽ được trả mỗi 3 tháng/lần với lãi suất năm đầu tiên cố định ở 10%/năm, các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ được tính bằng bình quân lãi suất tiết kiệm cá nhân 12 tháng của Vietcombank và VietinBank + 2,5%/năm.

Liên quan đến việc chuyển đổi trở lại cổ phần, tương ứng với thời hạn 10 năm của trái phiếu, CII sẽ tổ chức 10 đợt chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần cho trái chủ (mỗi năm 1 đợt) vào ngày tròn năm kể từ ngày phát hành. Giá chuyển đổi sẽ là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Song song với các lần chuyển đổi trái phiếu, CII sẽ thực hiện phát hành cổ phần phổ thông để phục vụ cho việc chuyển đổi.

Với kế hoạch dòng tiền như trên, CII sẽ có đủ nguồn tiền để trả cổ tức đều đặn 3 tháng/lần với tỷ lệ chi trả bình quận đạt hơn 15%/năm sau khi hoàn thành trả lãi trái phiếu chuyển đổi. Bên cạnh đó, với số tiền hơn 2.789 tỷ đồng vào năm 2033, Công ty hoàn toàn đủ nguồn để trả nợ gốc cho gói 1 (trong trường hợp các trái phiếu chưa được chuyển đổi thành cổ phần).

Với gói 2, thời hạn, lãi suất, đối tượng và phương án trả lãi sẽ tương tự gói 1. Mặt khác, gói 2 sẽ có tổng giá trị phát hành là 1.978 tỷ đồng, tương đương gần 19,8 triệu trái phiếu. Trong lần này, tỷ lệ để cổ đông hiện hữu mua trái phiếu là 20%, diễn ra trong vòng hai năm kể từ ngày được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Với số tiền huy động được từ gói 2, CII sẽ dùng 1.090 tỷ đồng để thanh toán hai lô trái phiếu CIIB2024009 và CIIB2124001, phần còn lại sẽ dùng để góp vốn hoặc mua trái phiếu phát hành từ Công ty Ninh Thuận.

CII đang sở hữu 7 dự án BOT giao thông, trực tiếp hoặc gián tiếp qua CTCP Đầu tư Cầu Đường CH (CII B&R). Tinh đến 31/12/2022, tổng vốn đầu tư chưa thu hồi của CII tại các dự án BOT đạt khoảng 20.844 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của II và CII B&R là 9.277 tỷ đồng và vốn vay là 11.567 tỷ đồng.

Nghệ Nhân (Tổng hợp)