Công ty do Chủ tịch HĐQT BĐS An Gia làm Tổng Giám đốc mua gần 3,5 triệu cổ phiếu AGG

DNHN - Ông Nguyễn Bá Sáng là Tổng Giám đốc Công ty Trường Giang, đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT của BĐS An Gia.

Công ty CP Quản lý và Đầu tư Trường Giang công bố đã mua vào gần 3,5 triệu cp AGG của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia. Các giao dịch được thực hiện trong tuần vừa qua, từ 19/10 đến 22/10, nâng tỷ lệ sở hữu lên 41,77% vốn, tương ứng 34,56 triệu cổ phiếu.

Đáng nói, ông Nguyễn Bá Sáng là Tổng Giám đốc Công ty Trường Giang, đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT của BĐS An Gia. Sau giao dịch, ông Sáng và công ty Trường Giang đang sở hữu hơn 35 triệu cổ phiếu AGG, tỷ lệ 42,38% vốn.

Công ty do Chủ tịch HĐQT BĐS An Gia làm Tổng Giám đốc mua gần 3,5 triệu cổ phiếu AGG
Công ty do Chủ tịch HĐQT BĐS An Gia làm Tổng Giám đốc mua gần 3,5 triệu cổ phiếu AGG.

Trong thời gian công ty Trường Giang thực hiện giao dịch, giá mỗi cổ phiếu AGG tăng từ 45.500 đồng lên 48.300 đồng, tức tăng 6% chỉ qua 4 phiên.

Mới đây, AGG công bố lấy ý kiến cổ đông dừng đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu trả cổ tức từng được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua và UBCKNN đã có văn bản chấp thuận. Thay vào đó, AGG sẽ đưa ra phương án phát hành mới, có điều chỉnh tỷ lệ phát hành và thực hiện quyền. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 03/11, thực hiện lấy ý kiến từ ngày 08/11 đến 18/11. 

Theo phương án cũ, AGG sẽ chào bán 82,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1 và phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 10%. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành đạt 1.737 tỷ đồng. Việc phát hành tăng vốn này nhằm mục tiêu M&A phát triển quỹ đất và bổ sung vốn triển khai các dự án do công ty thực hiện.

Linh Anh

Tin liên quan