Công ty CP Gemadept dự kiến doanh thu 2021 đạt 2.800 tỷ đồng

DNHN - Công ty CP Gemadept - GMD đặt kế hoạch kinh doanh theo 2 kịch bản. Đối với kịch bản lạc quan, doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 2.800 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 700 tỷ đồng, tăng 7% và 37% so với thực hiện năm trước.

Công ty CP Gemadept (GMD/HoSE) vừa công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 dự kiến tổ chức ngày 30/06/2021.

Trong năm 2021, GMD đặt kế hoạch kinh doanh theo 2 kịch bản. Đối với kịch bản lạc quan, doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 2.800 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 700 tỷ đồng, tăng 7% và 37% so với thực hiện năm trước.

Kịch bản trung bình với doanh thu dự kiến là 2.700 tỷ đồng và lãi trước thuế là 630 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và 23% so với thực hiện năm 2020.

Công ty CP Gemadept dự kiến doanh thu 2021 đạt 2.800 tỷ đồng
Công ty CP Gemadept dự kiến doanh thu 2021 đạt 2.800 tỷ đồng.

Được biết năm 2021, GMD sẽ tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm nhằm mở rộng quy mô và tạo tiền đề cho các kế hoạch tăng trưởng dài hạn giai đoạn 2021 - 2025 như Dự án cảng nước sâu Gemalink - Giai đoạn 2 (thời gian triển khai dự kiến quý IV/2021, mục tiêu đưa vào khai thác từ năm 2023) và Dự án cảng Nam Đình Vũ - Giai đoạn 2 (thời gian triển khai dự kiến quý 3/2021, mục tiêu đưa vào khai thác từ năm 2023).

GMD cũng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP giai đoạn 2021 -2025 với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ phát hành dự kiến trong 5 năm tối đa không vượt quá 7,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Kết thúc quý I vừa qua, doanh nghiệp logistics này ghi nhận doanh thu thuần gần 688 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện năm trước. Trong đó, doanh thu hoạt động khai thác cảng chiếm 85% tổng doanh thu, còn lại đến từ hoạt động logistics và cho thuê văn phòng. Lãi ròng đạt hơn 147 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ chủ yếu do lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường và lợi nhuận khác tăng. Tương ứng GMD đã thực hiện được 25% chỉ tiêu doanh thu và 27% chỉ tiêu lợi nhuận 2021 (so với kế hoạch lạc quan). 

 Linh An

Tin liên quan