Cổ phiếu vào diện cảnh báo, loạt lãnh đạo Công ty CP Xuất Nhập khẩu Quảng Bình bán cổ phần

DNHN - Công ty CP Xuất Nhập khẩu Quảng Bình công bố một loạt lãnh đạo công ty đăng ký bán cổ phiếu. Thời gian dự kiến từ ngày 2/4-29/4 theo phương thức giao dịch thoả thuận.

Cổ phiếu QBS của Công ty CP Xuất Nhập khẩu Quảng Bình đã bị HOSE ra quyết định đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 21/04/2020 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 là -173,11 tỷ đồng căn cứ BCTC Hợp nhất đã kiểm toán năm 2019.

Ngày 28/8/2020, HOSE đã nhận được báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2020; sau khi xem xét báo cáo tài chính của Công ty, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu QBS và việc xem xét xử lý tiếp theo sẽ được căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty. 

Cổ phiếu vào diện cảnh báo, loạt lãnh đạo Xuất Nhập khẩu Quảng Bình bán cổ phần
Cổ phiếu vào diện cảnh báo, loạt lãnh đạo Xuất Nhập khẩu Quảng Bình bán cổ phần.

Còn theo báo cáo kinh doanh năm 2020, QBS ghi nhận doanh thu gần đạt 1.204 tỷ đồng, giảm 15,9% so với năm 2019 (1.431 tỷ đồng) và ghi nhận lỗ hơn 58 tỷ đồng – trong khi cùng kỳ, công ty báo lỗ tới 174 tỷ đồng và tính đến ngày 31/12/2020, công ty có khoản lỗ luỹ kế gần 68 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT Công ty CP Xuất Nhập khẩu Quảng Bình đã thông qua đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập QBS của bà Nguyễn Thị Đông, nhiệm kỳ 2017-2021, kể từ ngày 30/3 và HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bấu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Cũng trong ngày 30/3, công ty đã công bố một loạt lãnh đạo công ty đăng ký bán cổ phiếu QBS: Ông Hoàng Văn Hưng - Tổng Giám đốc QBS đăng ký bán hết 1.923.320 cổ phiếu, chiếm 2,77% vốn điều lệ vì lý do cá nhân. Thời gian dự kiến từ ngày 2/4-29/4 theo phương thức giao dịch thoả thuận.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - thành viên BKS đăng ký bán hết 305.750 cổ phiếu, chiếm 0,44%; ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Tổng Giám đốc phục trách đối ngoại QBS đăng ký bán hết 5 triệu cổ phiếu QBS, chiếm 7,21% đang sở hữu vì lý do cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 1/4 đến 29/4/2021.

Bà Lê Thị Lê, chị dâu ông Nguyễn Thanh Bình đăng ký bán hết 739.370 cổ phiếu QBS, chiếm 1,07% cũng vì lý do cá nhân, từ 2/4-29/4.

Ông Nguyễn Văn Khoái, bố của bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT QBS cũng đăng ký bán hết 2 triệu cổ phiếu, chiếm 2,88% vì lý do cá nhân. Trong khi đó, bà Thanh Hương hiện đang nắm giữ hơn 9,2 triệu cổ phiếu QBS.

Linh Anh

Tin liên quan