Chứng khoán VNDirect dự thu 4.349 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu

22:50 01/03/2022

Công ty CP Chứng khoán VNDirect dự thu 4.349 tỷ đồng cho mục tiêu tăng quy mô vốn hoạt động, mở rộng năng lực cho vay ký quỹ, kinh doanh trên thị trường vốn, bảo lãnh phát hành trái phiếu…

Công ty CP Chứng khoán VNDirect (VND) thông báo ngày 11/3 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lập danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, công ty chứng khoán sẽ phát hành gần 435 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng/cp. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 16/3 đến 1/4. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ 16/3 đến 4/4.

Công ty CP Chứng khoán VNDirect
Công ty CP Chứng khoán VNDirect.

Công ty dự thu 4.349 tỷ đồng cho mục tiêu tăng quy mô vốn hoạt động, mở rộng năng lực cho vay ký quỹ, kinh doanh trên thị trường vốn, bảo lãnh phát hành trái phiếu…

Đồng thời, doanh nghiệp phát hành 347,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 80% từ nguồn vốn chủ sở hữu. Như vậy, qua 2 phương án, VNDirect sẽ phát hành tổng cộng 782,9 triệu cổ phiếu, tăng vốn từ 4.349 tỷ đồng lên 12.177 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế quyền chuyển nhượng. Tuy nhiên, cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết phân phối cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Năm 2021, VNDirect ghi nhận doanh thu từ hoạt động chính đạt hơn 6.039 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần năm 2020 chủ yếu đến từ 3 mảng là tự doanh, cho vay ký quỹ và môi giới.

Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt hơn 2.980 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần năm ngoái. Được biết, đây là năm đầu tiên VNDirect chạm đến mức lợi nhuận nghìn tỷ đồng kể khi hoạt động.

PV