Chứng khoán VNDirect bán xong gần 6 triệu cổ phiếu quỹ

DNHN - Công ty CP Chứng khoán VNDirect cho biết, đã bán hơn 5,9 triệu quỹ theo phương thức khớp lệnh. Với giá bình quân đạt 74.939 đồng/cp, phía VND đã thu về gần 473 tỷ đồng.

Công ty CP Chứng khoán VNDirect (VND/HoSE) báo cáo đã bán hơn 5,9 triệu cp quỹ từ ngày 11-25/11. Giá giao dịch bình quân đạt 74,939 đồng/cp.

Sau giao dịch, VND chỉ còn nắm 81 cp quỹ, chiếm tỷ trọng không đáng kể. Công ty cho biết đã bán hơn 5,9 triệu quỹ theo phương thức khớp lệnh. Với giá bình quân đạt 74.939 đồng/cp, phía VND đã thu về gần 473 tỷ đồng.

Chứng khoán VNDirect bán xong gần 6 triệu cổ phiếu quỹ
Chứng khoán VNDirect bán xong gần 6 triệu cổ phiếu quỹ.

Trên sàn HoSE, thị giá VND tăng tích cực trong thời gian gần đây, đạt đỉnh 81.400 đồng/cp vào phiên 24/11. Sau đó, cổ phiếu này đã điều chỉnh về 78.000 đồng/cp (kết phiên 26/11).

Thông tin đáng chú ý gần đây tại VND là kế hoạch tăng vốn mạnh mẽ. Cụ thể, Công ty dự kiến chào bán ra cho cổ đông hiện hữu gần 435 triệu cp, tức tỷ lệ 100% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cp, theo đó VND có thể thu về khoảng 4.349 tỷ đồng.

Mục đích chào bán nhằm tăng quy mô vốn hoạt động để mở rộng năng lực cho vay ký quỹ của khách hàng, năng lực kinh doanh nguồn trên thị trường vốn, năng lực bảo lãnh phát hành trái phiếu, năng lực phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác.

Hơn nữa, VND còn muốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 80%, tức cổ đông sở hữu 100 cp được quyền nhận 80 cp phát hành thêm. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đạt tối đa 348 triệu cp.

Trường hợp các phương án phát hành được hoàn tất trọn vẹn, vốn điều lệ của VND có thể lên trên 12.000 tỷ đồng.

PV

Tin liên quan