Chứng khoán ACB duyệt phương án tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng

DNHN - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB cho biết, Ngân hàng sẽ không thoái vốn khỏi Công ty TNHH Chứng khoán ACB - ACBS, mà chủ động tăng vốn cho doanh nghiệp này.

HĐQT Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) vừa phê duyệt việc tăng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Hình thức tăng vốn của ACBS chính là từ Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB/HoSE) - chủ sở hữu của ACBS góp thêm vốn. Hiện Ngân hàng Á Châu ACB là công ty mẹ sở hữu 100% vốn ACBS.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của ACB, ông Trần Hùng Huy- Chủ tịch HĐQT ACB cho biết, Ngân hàng sẽ không thoái vốn khỏi ACBS, mà chủ động tăng vốn cho ACBS. Việc tăng vốn phải đảm bảo được hiệu quả sinh lời cho cổ đông ACBS. Thời gian qua ACB đã tìm kiếm đối tác chiến lược và sẽ thực hiện tái cơ cấu ACBS  trong thời gian thích hợp. 

Chứng khoán ACB duyệt phương án tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng
Chứng khoán ACB duyệt phương án tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng.

Tại ngày 31/03/2021, tổng tài sản của ACBS đạt gần 5.026 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Trong đó, các khoản cho vay hơn 2.843 tỷ đồng, chiếm gần 57% tổng tài sản và tăng 7% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền gần 460 tỷ đồng, gấp 2 lần đầu năm. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) hơn 608 tỷ đồng, gấp 3,18 lần đầu năm. Nợ phải trả chủ yếu là dư nợ vay ngắn hạn hơn 1.803 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.

Trong quý I/2021, ACBS ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 295 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng 68%, chiếm hơn 180 tỷ đồng nên Công ty không còn lỗ gộp hơn 20 tỷ đồng như cùng kỳ năm trước, thay vào đó có lãi gộp hoạt động hơn 115 tỷ đồng. Kết quả, ACBS thoát lỗ trước thuế gần 31 tỷ đồng, thu về mức lãi gần 103 tỷ đồng trong quý 1 năm nay. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 83 tỷ đồng.

Linh An

Tin liên quan