Chính phủ đồng ý nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn)

DNHN - Đây là tin vui với nhiều doanh nghiệp, tạo thuận lợi nhập dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma như trước đây.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 111/NQ-CP, ngày 23/9/2021về việc thực hiện Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, Nghị quyết đồng ý tỉnh Lạng Sơn thực hiện Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn như đề nghị của Bộ Y tế tại các Tờ trình: số 731/TTr-BYT ngày 24/5/2021, số 1368/TTr-BYT ngày 10/9/2021 và UBND tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 1528/UBND-KT ngày 26/11/2020. 

UBND tỉnh Lạng Sơn đang chỉ đạo các sở, ban, ngành bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực và thiết lập cơ chế phối hợp giữa các đơn vị bảo đảm kiểm soát chất lượng dược liệu nhập khẩu, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại khi nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma.

UBND tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện Đề án thí điểm, đồng thời phải báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

Nghị quyết trên của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2021 và được thực hiện trong 2 năm.

Ông Nguyễn Công Tuân - Quyền Chánh văn phòng Cục Hải quan Lạng Sơn trao đổi với báo chí: Đây là tin vui đối với Lạng Sơn và cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Hiện, Cửa khẩu Chi Ma có đủ cơ sở vật chất, máy móc thiết bị và nhân lực để thực hiện các thủ tục nhập khẩu dược liệu khi được phép.

PV

Tin liên quan