Thông qua việc xây Nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù cho TP HCM

23:18 20/03/2023

Chính phủ đã thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.

Thông qua việc xây Nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù cho TP HCM
Thông qua việc xây Nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù cho TP HCM.

Ngày 20/3, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CP về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh. Theo đó, Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 theo trình tự, thủ tục rút gọn tại một kỳ họp Quốc hội.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh và các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh; gửi Bộ Tư pháp thẩm định, hoàn thiện trình Chính phủ cho ý kiến và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trước đó như DN&HN đã đưa tin, Bộ Kế hoạch - Đầu tư gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể trong dự thảo lần này, đề xuất đánh thuế nhà ở, bất động sản thứ 2 tại TP Hồ Chí Minh cũng như tăng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với đất ở, thuế suất thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà đất thứ hai trở lên đã bị loại bỏ. Ở nhóm tài chính ngân sách, dự thảo đề xuất 9 nhóm cơ chế chính sách với mục tiêu giúp TP huy động nguồn lực để đầu tư các dự án giao thông đô thị, môi trường, cấp thoát nước, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao.

Dự thảo đề xuất cho TP Hồ Chí Minh thí điểm ban hành phí, lệ phí chưa được quy định trong danh mục Nhà nước và điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí được quy định trong Danh mục (trừ án phí, lệ phí Tòa án).

Ngân sách TP được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí kể trên để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chi khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách TP và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách TP.

Linh Anh (t/h)