Chiều 22/2, giá xăng giảm hơn 300 đồng/lít

15:24 22/02/2024

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg, nhưng không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng RON92, xăng RON95, dầu và dầu hỏa.

Chiều 22/2, Liên bộ Công Thương - Tài Chính đã quyết định điều chỉnh giảm giá đối với các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ cùng ngày.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg, nhưng không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng RON92, xăng RON95, dầu và dầu hỏa. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut.

Chiều 22/2, giá xăng giảm hơn 300 đồng/lít
Chiều 22/2, giá xăng giảm hơn 300 đồng/lít.

Theo quyết định này, giá bán của các mặt hàng xăng RON92 và xăng RON95 sẽ được điều chỉnh như sau:

Xăng RON92 có giá bán không cao hơn 22.475 đồng/lít (giảm 356 đồng/lít so với giá hiện hành).

Xăng RON95 có giá bán không cao hơn 23.599 đồng/lít (giảm 320 đồng/lít so với giá hiện hành).

Đối với dầu diesel và dầu hỏa, giá bán sẽ được điều chỉnh như sau:

Dầu diesel có giá bán không cao hơn 20.910 đồng/lít (giảm 451 đồng/lít so với giá hiện hành).

Dầu hỏa có giá bán không cao hơn 20.921 đồng/lít (giảm 451 đồng/lít so với giá hiện hành).

Đối với dầu mazut, giá bán không cao hơn 15.929 đồng/kg, tăng 23 đồng/kg so với giá hiện hành.

Tính đến thời điểm này, từ đầu năm 2024 đến nay, giá xăng trong nước đã điều chỉnh tổng cộng 5 lần tăng và 3 lần giảm.

P.V (t/h)