Chấp thuận để ngân hàng Hàng hải tăng vốn lên trên 15.200 tỷ đồng

DNHN - Theo Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, mức tăng này tương đương 30% so với số vốn hiện nay của ngân hàng là 11.750 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB/HoSE) tăng vốn điều lệ thêm 3.525 tỷ đồng từ mức hiện tại lên 15.275 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Theo MSB, mức tăng này tương đương 30% so với số vốn hiện nay của ngân hàng là 11.750 tỷ đồng. Phương án tăng vốn được chấp thuận là phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Theo đó, Ngân hàng sẽ phát hành thêm 352,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, nâng tổng số lượng lưu hành lên gần 1,53 tỷ cổ phiếu.

Chấp thuận để ngân hàng Hàng hải tăng vốn lên trên 15.200 tỷ đồng
Chấp thuận để ngân hàng Hàng hải tăng vốn lên trên 15.200 tỷ đồng.

MSB cho biết, việc tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo các tỷ lệ an toàn về vốn, quản trị rủi ro cho ngân hàng đáp ứng các chuẩn quốc tế Basel II, hướng tới Basel III, đồng thời nâng cao năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh, đầu tư vào các dự án chiến lược trong giai đoạn 2021 - 2023.

Dự kiến, MSB sẽ chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức trong tháng 9 và hoàn thành chia cổ tức trong năm 2021. Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận để lại tính đến cuối năm 2020 sau khi đã trích lập đủ các khoản, các quỹ theo quy định pháp luật. Theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể dùng để chia cổ tức của MSB lên tới hơn 4.775 tỷ đồng.

Nửa đầu năm, MSB đạt được hơn 3,100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp hơn 3 lần với cùng kỳ, thực hiện được 95% kế hoạch lợi nhuận của năm 2021.

Tổng tài sản của ngân hàng tính đến 30/6/2021 cũng đạt hơn 183 nghìn tỷ đồng, tăng 3,6% so với đầu năm, thực hiện 96% kế hoạch năm. 

Linh An

Tin liên quan