Giảm chi phí dự phòng, VietABank vẫn báo lãi dù kinh doanh ảm đạm

DNHN - Ngân hàng TMCP Việt Á - VietABank vẫn báo lãi trước thuế hơn 126 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ, nhờ cắt giảm đến 71% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

BCTC hợp nhất quý III/2021 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, VAB/UPCoM) có quý kinh doanh ảm đạm khi hầu hết hoạt động đều tăng trưởng âm. Nguồn thu chính giảm đến 37% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đem về hơn 351 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng không khá hơn và hầu hết đều giảm sút như lãi từ kinh doanh ngoại hối (-79%), lãi từ hoạt động khác (-60%).

Giảm chi phí dự phòng, VietABank vẫn báo lãi dù kinh doanh ảm đạm
Giảm chi phí dự phòng, VietABank vẫn báo lãi dù kinh doanh ảm đạm.

Tuy nhiên, vẫn có điểm sáng trong bức tranh kinh doanh quý 3 của VietABank khi một số hoạt động chuyển từ lỗ sang lãi như hoạt động dịch vụ, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư thu về khoản lãi hơn 30 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lãi gần 6 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm đến 47% (267 tỷ đồng) nhưng kỳ này, Ngân hàng giảm đến 71% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ còn trích 140 tỷ đồng, do đó thu về 126 tỷ đồng lãi trước thuế - gấp 7 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, kết quả cũng ảm đạm không kém khi lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 12% so cùng kỳ, chỉ đạt hơn 747 tỷ đồng. Nhờ giảm đến 67% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, còn trích 225 tỷ đồng, Ngân hàng vẫn báo lãi trước thuế gấp 3 lần cùng kỳ, đạt hơn 522 tỷ đồng. So với kế hoạch lãi trước thuế 658 tỷ đồng cho cả năm 2021, VAB đã thực hiện được 79% sau 9 tháng đầu năm.

PV

Tin liên quan