Cao su Tân Biên báo lãi ròng quý II/2021 đạt hơn 81 tỷ đồng

DNHN - Doanh thu thuần trong kỳ của Công ty CP Cao su Tân Biên ghi nhận hơn 199 tỷ đồng, gấp gần 2,4 lần cùng kỳ 2020, chủ yếu là doanh thu bán thành phẩm và hàng hóa từ mủ cao su.

Công ty CP Cao su Tân Biên (UPCoM: RTB) báo lãi ròng quý II/2021 đạt hơn 81 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ của RTB ghi nhận hơn 199 tỷ đồng, gấp gần 2.4 lần cùng kỳ 2020, chủ yếu là doanh thu bán thành phẩm và hàng hóa từ mủ cao su. Sau khi trừ đi giá vốn, RTB lãi gộp gần 54 tỷ đồng, trong khi năm trước Công ty lỗ hơn 2 tỷ đồng.

Cao su Tân Biên báo lãi ròng quý II/2021 đạt hơn 81 tỷ đồng
Cao su Tân Biên báo lãi ròng quý II/2021 đạt hơn 81 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính của RTB giảm 38% so với cùng kỳ, còn hơn 4 tỷ đồng, do lãi tiền gửi và khoản doanh thu tài chính khác sụt giảm đáng kể. Chi phí trong kỳ của RTB nhìn chung tăng khi chi phí bán hàng (gấp 2 lần) và chi phí quản lý (+68%) đều tăng so với cùng kỳ. Mặt khác, chi phí tài chính được tiết giảm 16% dù lãi tiền vay tăng. Kết quả, RTB lãi ròng hơn 81 tỷ đồng trong quý 2/2021, tăng 74% so với cùng kỳ 2020.

Lũy kế nửa đầu năm, Công ty ghi nhận gần 376 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 2.7 lần cùng kỳ. Sau khi cộng các khoản thu nhập khác và trừ đi chi phí, Công ty lãi ròng gần 101 tỷ đồng, gấp 2.6 lần. Lãi sau thuế đạt gần 121 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021, RTB vượt hơn 13% mục tiêu lợi nhuận 106.4 tỷ đồng được đề ra cho năm 2021.

Linh Anh

Tin liên quan