Các “gã khổng lồ” công nghệ thanh toán trả lương bao nhiêu để giữ chân nhân tài?

DNHN - Các tên tuổi American Express, Mastercard, PayPal, Square và Visa trả lương cho tài năng công nghệ của công ty ra sao?

Đối với bất kỳ công ty thanh toán nào, công nghệ đều chiếm một phần rất lớn của ngân sách. Tốc độ và bảo mật của mạng có thể tạo ra hoặc phá vỡ một công ty như American Express hay Mastercard. Trong bối cảnh các khoản thanh toán càng có mối quan hệ mật thiết với kỹ thuật số, những “gã khổng lồ” trên phải tiếp tục duy trì cơ sở hạ tầng, cập nhật hệ thống. Điều này có nghĩa là một phần lớn doanh thu của các công ty thanh toán nằm ở lĩnh vực công nghệ.

Theo dữ liệu mà Insider thu thập và tuyển chọn, tờ báo đã tiến hành phân loại theo tên nhà tuyển dụng, vị trí công việc, sự khác biệt giữa các kỹ sư phần mềm ở thung lũng Silicon và Miami. Cụ thể, Insider đã “cân đo đong đếm” xem xét American Express, Mastercard, PayPal, Square và Visa trả lương bao nhiêu cho nhân viên công nghệ (dữ liệu chỉ bao gồm lương cơ bản, chưa tính bất kỳ loại thưởng nào).

American Express 

Thẻ tín dụng xanh làm từ nhựa biển của American Express
Thẻ tín dụng xanh làm từ nhựa biển của American Express. (Ảnh: internet)

Kiến trúc sư, khu vực Phoenix, Arizona: 160 nghìn USD - 170 nghìn USD

Giám đốc, kỹ thuật, khu vực New York: 200 nghìn USD

SVP, giám đốc cơ sở hạ tầng toàn cầu, khu vực New York: 450 nghìn USD

Mastercard

Kỹ sư chính, khu vực New York: 150 nghìn USD – 260 nghìn USD

Kỹ sư phát triển phần mềm, khu vực New York: 140 nghìn USD – 220 nghìn USD

Phó chủ tịch, quản lý sản phẩm / Giám đốc kỹ thuật, khu vực New York: 180 nghìn USD – 290 nghìn USD

PayPal

Trụ sở PayPal
Trụ sở PayPal. (Ảnh: internet)

Kỹ sư phần mềm, khu vực California: 210 nghìn USD

Giám đốc, quản lý Sản phẩm, khu vực San Jose, California: 230 nghìn USD

Kỹ sư phần mềm Dịch vụ Công nghệ Cao cấp cho Thương gia, khu vực San Jose, California: 250 nghìn USD

Square

Kỹ sư thiết kế điện, khu vực San Francisco, California: 180 nghìn USD

Kỹ sư phần mềm cao cấp, khu vực San Francisco, California: 290 nghìn USD

Visa 

Những tấm thẻ của VISA đã rất quen thuộc với người dùng thế giới
Những tấm thẻ của VISA đã rất quen thuộc với người dùng thế giới. (Ảnh: internet) 

Kỹ sư an ninh mạng hàng đầu, thành phố Foster, California: 140 nghìn USD – 220 nghìn USD

Kiến trúc sư trưởng về bảo mật, thành phố Foster, California: 170 nghìn USD – 250 nghìn USD

SVP, rủi ro hệ thống thanh toán, thành phố Foster, California: 230 nghìn USD – 390 nghìn USD

TL ( theo Insider)

Tin liên quan