Cà Mau: Nhanh chóng thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

11:57 10/08/2022

Đến ngày 15/8/2022, cả nước kết thúc thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, tỉnh Cà Mau đã cơ bản giải quyết phần lớn các đối tượng đủ điều kiện được nhận hỗ trợ theo quy định. Điều đó thể hiện quan tâm và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh; hành động nhanh chóng, chủ động, hiệu quả cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

Cà Mau là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đến thời điểm này, ngày càng nhiều người lao động trên địa bàn tỉnh được nhận tiền hỗ trợ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. 

Tỉnh Cà Mau có 9.821 người lao động đang làm việc và người lao động quay lại thị trường lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/03/2022, với tổng mức kinh phí dự kiến hơn 16 tỷ đồng. Đến ngày 01/08/2022, đã có 6.376 lao động có quyết định của UBND tỉnh được nhận tiền hỗ trợ, với số tiền 3.843.000.000 đồng. Trong đó, đã giải ngân 3.305.000.000 đồng.

Ông Từ Hoàng Ân - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết: “Tiến độ triển khai và giải ngân kịp thời tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh thời gian qua là do các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ người lao động để giảm bớt khó khăn trong cuộc sốn khi trở lại thị trường lao động sau đại dịch Covid-19. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Cà Mau đã quyết liệt chỉ đạo để đưa chính sách vào thực tiễn một cách nhanh chóng và hiệu quả."

Đối với gói hỗ trợ này, không chỉ ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh quyết tâm mà còn có sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Trong đó, vai trò UBND các huyện, thành phố Cà Mau hết sức quan trọng. UBND cấp huyện là đơn vị trực tiếp chỉ đạo, thực hiện chính sách. Từ đó, UBND các huyện, thành phố Cà Mau đã đi đến từng doanh nghiệp trên địa bàn để rà soát việc lập danh sách, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp ký cam kết không để cho người lao động thuộc diện hỗ trợ nhưng không được lập hồ sơ thụ hưởng chính sách.

Công tác phối hợp giữa các ngành có ý nghĩa quyết định đến quá trình triển khai và đưa chính sách vào thực tiễn. Sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan như: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Công tác hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn rà soát, lập danh sách cho người lao động thuộc diện được hỗ trợ tiền thuê nhà được triển khai nhanh chóng. Hầu hết, các doanh nghiệp và người lao động đều nắm và thực hiện chính sách này một cách chủ động và nghiêm túc.

Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. 

Về quy trình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quy định người sử dụng lao động thực hiện nộp hồ sơ theo một trong các hình thức nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích, nộp trực tuyến. Người lao động chỉ cần làm đơn đề nghị theo mẫu và có xác nhận của chủ nhà trọ để gửi doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị để gửi Bảo hiểm xã hội, UBND cấp huyện và không phải nộp thêm bất kỳ giấy tờ gì khác kể cả giấy đăng ký tạm trú.

Ông Từ Hoàng Ân cho biết thêm: “Theo tổng hợp của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, đến ngày 01/08/2022 chỉ còn vài doanh nghiệp ở một số địa phương đang hoàn tất hồ sơ để trình dứt điểm. Vì vậy tiến độ thực hiện chính sách cơ bản sắp hoàn thành, các huyện, thành phố Cà Mau cam kết kết thúc việc thực hiện chính sách trước ngày 12/08/2022. Như vậy, với quyết tâm cao và cách làm chặt chẽ tin rằng chính sách hỗ trợ thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Cà Mau sẽ kết thúc trước thời gian quy định”.

Có thể thấy Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg mang tính nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên, để chính sách đưa vào thực tế nhanh chóng, kịp thời thì cần sự tâm huyết và trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, lãnh đạo tỉnh Cà Mau, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực thực hiện đúng lộ trình chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước. Mang đúng tinh thần của Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg đến với người lao động và luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà. 

Minh Thùy