Bốn tháng đầu năm ngân sách bội thu 79,7 nghìn tỷ đồng

DNHN - Trong bốn tháng đầu năm ngành thuế đã thực hiện 13.333 cuộc thanh, kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp và kiểm tra 140.610 hồ sơ khai thuế.

Mới đây Bộ Tài chính có báo cáo về tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước thực hiện bốn tháng đầu năm 2021.

Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước trong tháng 4 ước đạt 115,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng ước đạt 543,4 nghìn tỷ đồng, bằng 40,5% dự toán, tăng 7,3% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt 274 nghìn tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt 269,4 nghìn tỷ đồng, bằng 44,6% dự toán.

Về nguồn thu, Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, thu nội địa thực hiện tháng 4 ước đạt 95,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng ước đạt 456,3 nghìn tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2020. 

Bốn tháng đầu năm ngân sách bội thu 79,7 nghìn tỷ đồng
Bốn tháng đầu năm ngân sách bội thu 79,7 nghìn tỷ đồng.

Nguồn thu từ dầu thô thực hiện trong tháng 4 ước đạt 3,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng ước đạt 12 nghìn tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán, nhưng giảm 34,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Về thu nội địa, trong bốn tháng đầu năm 2021, các cơ quan quản lý thu ngân sách đã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế và thu ngân sách Nhà nước, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm.

Cụ thể, trong bốn tháng qua toàn ngành Thuế đã thực hiện được 13.333 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 12,8% kế hoạch năm 2021 và bằng 102,1% so với cùng kỳ năm 2020; kiểm tra được 140.610 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 111,4% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền ngành thuế kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 9.768,7 tỷ đồng bằng 52% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.139,8 tỷ đồng, bằng 51,9% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Nguồn thu từ dầu thô thực hiện trong tháng 4 ước đạt 3,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng ước đạt 12 nghìn tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán, nhưng giảm 34,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 4 ước đạt 17,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu bốn tháng ước đạt 74,5 nghìn tỷ đồng, bằng 41,7% dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2020, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 120 nghìn tỷ đồng, bằng 38,1% dự toán; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 45,5 nghìn tỷ đồng, bằng 33,3% dự toán.

PV

Tin liên quan