Bộ TT&TT thúc đẩy thống nhất, liên kết giữa các nền tảng số quy mô quốc gia

21:26 17/03/2024

Bộ TT&TT cam kết sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp để thúc đẩy phát triển các nền tảng số quy mô quốc gia, tăng cường tính liên kết giữa các ứng dụng và nền tảng số, cũng như thúc đẩy chính phủ điện tử và hướng tới mục tiêu chính phủ số.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT), hiện nay đã có nhiều phần mềm và ứng dụng quản lý được các cơ quan nhà nước triển khai đến người dân như VNeID, VssID, Sổ sức khỏe điện tử và nhiều ứng dụng khác. Nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và tăng cường liên kết giữa các ứng dụng và nền tảng số này, Bộ TT&TT đã đưa ra một số giải pháp cụ thể.

Đầu tiên, Bộ TT&TT đã ban hành và tổ chức thực hiện Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, nhằm xác định các thành phần dùng chung ở Trung ương và địa phương, cũng như mô hình kết nối và chia sẻ dữ liệu trên quy mô quốc gia.

Bộ TT&TT thúc đẩy thống nhất, liên kết giữa các nền tảng số quy mô quốc gia
Bộ TT&TT thúc đẩy thống nhất, liên kết giữa các nền tảng số quy mô quốc gia.

Thứ hai, Bộ cũng đã phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia, phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Ngoài ra, Bộ Công an đã triển khai và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử (VNeID). Điều này giúp người dân tránh phải kê khai thông tin nhân thân nhiều lần bằng bản giấy, thay vào đó, có thể sử dụng một tài khoản VNeID để đăng nhập vào nhiều ứng dụng và dịch vụ khác nhau.

Trong tương lai, Bộ TT&TT cam kết sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp để thúc đẩy phát triển các nền tảng số quy mô quốc gia, tăng cường tính liên kết giữa các ứng dụng và nền tảng số, cũng như thúc đẩy chính phủ điện tử và hướng tới mục tiêu chính phủ số.

P.V (t/h)