Bộ TN&MT đề xuất xem xét tạm dừng thẩm định các dự án khảo sát điện gió ngoài khơi

14:49 06/10/2022

Bộ TN&MT đề nghị Chính phủ xem xét tạm dừng việc thẩm định, chấp thuận về vị trí, ranh giới, diện tích, tọa độ, độ sâu, thời gian sử dụng khu vực biển cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị quyết về hoạt động đo gió, quan trắc, điều tra, khảo sát địa chất, địa hình đánh giá tác động môi trường trên biển.

Mới đây, lãnh đạo Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BCT quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. Trong đó quy định trong thời hạn 15 ngày kể từ khi Thông tư có hiệu lực, chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời đã ký hợp đồng mua bán điện trước ngày 01/01/2021 và các nhà máy phong điện trong đất liền và trên biển ký hợp đồng trước ngày 01/11/2021 có trách nhiệm cung cấp báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc thiết kế kỹ thuật cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). 

Bộ TN&MT đề xuất xem xét tạm dừng thẩm định các dự án khảo sát điện gió ngoài khơi
Bộ TN&MT đề xuất xem xét tạm dừng thẩm định các dự án khảo sát điện gió ngoài khơi.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ khi Thông tư này có hiệu lực, EVN có trách nhiệm xây dựng khung giá phát điện theo quy định tại Điều 11 Thông tư này gửi Cục Điều tiết điện lực thẩm định.

Theo báo cáo của Bộ TN&MT, kể từ khi Thông tư được ban hành, Bộ đã nhận được 55 đề xuất khảo sát điện gió ngoài khơi để đo gió, quan trắc, điều tra, đánh giá tác động môi trường trên biển. Trong đó, có 1 đề xuất đo gió được chấp thuận, để phục vụ báo cáo nghiên cứu tính khả thi Dự án Nhà máy điện gió ngoài khơi Bến Tre.

Tổng công suất đề xuất là trên 100 GW; đề xuất có công suất nhỏ nhất là 0.5 GW; đề xuất có công suất lớn nhất là 6.0 GW; Tổng diện tích đề xuất khảo sát trên biển xấp xỉ 30,000km; một số đề xuất có diện tích khảo sát lên tới trên 3,000km.

Ngoài ra, theo thống kê chưa đầy đủ từ các địa phương có biển, có khoảng 40 đề xuất khảo sát điện gió ngoài khơi, 100% là của nhà đầu tư trong nước, có phạm vi vùng biển từ 6 hải lý trở vào thuộc thẩm quyền thẩm định, chấp thuận của UBND cấp tỉnh.

Tuy nhiên, các cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học và một số nhà đầu tư cho ý kiến còn nhiều vướng mắc về pháp lý và kỹ thuật. Trong đó đáng chú ý là đến nay, vẫn chưa có quy định cụ thể về hồ sơ, tài liệu, trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết việc chấp thuận việc đo đạc, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển. Bên cạnh đó, cũng chưa có quy định về diện tích khu vực biển chấp thuận cho sử dụng để khảo sát; chưa có quy định công suất điện gió tối đa cho một dự án phong điện là bao nhiêu; chưa có quy hoạch các vùng biển có tiềm năng và khả năng phát triển phong điện.

Với những khó khăn, vướng mắc nêu trên, Bộ TN&MT đề xuất Thủ tướng Chính phủ giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong đó, đối với các vướng mắc về pháp lý thông qua việc bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi Nghị định số 11/2021/NĐ-CP.

Đồng thời, trong thời gian xử lý, tháo gỡ các vướng mắc nêu trên, Bộ đề nghị Chính phủ xem xét tạm dừng việc thẩm định, chấp thuận về vị trí, ranh giới, diện tích, tọa độ, độ sâu, thời gian sử dụng khu vực biển cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị quyết về hoạt động đo gió, quan trắc, điều tra, khảo sát địa chất, địa hình đánh giá tác động môi trường trên biển.

PV (t/h)

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?