Bình Dương đẩy mạnh xã hội hóa nhiều ngành, lĩnh vực, huy động các nguồn lực vào mục đích phát triển KT-XH

12:07 21/09/2022

Vừa qua, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam – Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, tinh giản biên chế và đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Bình Dương.

Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Nguyễn Văn Minh – Giám đốc Sở Nội vụ cùng lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị, thành phố.

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Phạm Thành Nhân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bình Dương cho biết, giai đoạn từ ngày 30/6/2017 đến 31/12/2020, thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương, tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh có 18 sở và 02 Ban Quản lý các khu công nghiệp với 16 chi cục và 154 phòng được rà soát sắp xếp lại. Kết quả vẫn duy trì 18 sở, 01 Ban Quản lý các khu công nghiệp (giảm 01 ban) với cơ cấu tổ chức bên trong, gồm 13 chi cục và 115 phòng (giảm 39 phòng). Từ năm 2021 đến nay tỉnh tiếp tục giảm còn 11 chi cục và 109 phòng (giảm 06 phòng thuộc sở). Số phòng thuộc chi cục từ 42 phòng giảm còn 32 phòng (giảm 10 phòng thuộc chi cục). Đối với cơ quan chuyên môn cấp huyện, tỉnh Bình Dương vẫn duy trì tổ chức 12 phòng thống nhất ở tất cả 09 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

Tỉnh Bình Dương đẩy mạnh xã hội hóa nhiều ngành, lĩnh vực, huy động các nguồn lực của xã hội vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội
Tỉnh Bình Dương đẩy mạnh xã hội hóa nhiều ngành, lĩnh vực, huy động các nguồn lực của xã hội vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội. (Ảnh: binhduong.gov)

Đoàn công tác cũng đánh giá cao việc thực hiện xã hội hóa về giáo dục và y tế của Bình Dương theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khoá XII. Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, thành viên Đoàn công tác đánh giá, Bình Dương có sự sáng tạo và năng động trong việc áp dụng các chính sách xã hội hóa trên lĩnh vực y tế và giáo dục, đây là mô hình hay để Khánh Hòa học tập và áp dụng trong thời gian tới.

Có thể thấy, thời gian qua, tỉnh Bình Dương đẩy mạnh xã hội hóa nhiều ngành, lĩnh vực, huy động các nguồn lực của xã hội vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó chủ yếu thực hiện xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công trong ngành Giáo dục - Đào tạo và Y tế để thu hút thêm nhiều nguồn lực tham gia cung cấp dịch vụ giáo dục - đào tạo, y tế và đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giảm áp lực cho hệ thống công lập.

Tại buổi làm việc, bên cạnh việc giải trình cụ thể các nội dung mà Đoàn công tác đặt ra, các sở ngành, địa phương trong tỉnh cũng nêu lên những khó khăn bất cập và kiến nghị Trung ương xem xét có cơ chế chính sách đặc thù về biên chế đối với các địa phương có dân số đông, tốc độ kinh tế- xã hội phát triển nhanh như Bình Dương. Ông Đoàn Hồng Tươi – Chủ tịch UBND TX. Tân Uyên kiến nghị Đoàn xem xét cơ sở phân bổ cán bộ công chức – viên chức, không nên cào bằng giữa các địa phương. Theo ông, việc phân bổ phải dựa theo dân số; tốc độ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời kiến nghị Trung ương sớm áp dụng chính sách cải cách tiền lương để cải thiện đời sống, động viên tinh thần cho cán bộ công chức viên chức. Chủ tịch UBND TX. Tân Uyên cho rằng, việc phân bổ công chức viên chức cho ngành Y tế và Giáo dục chưa đủ đáp ứng so với nhu cầu thực tiễn; cần phân bổ biên chế căn cứ theo giường bệnh; Trung ương phải có hướng dẫn cụ thể để Trung tâm Y tế tuyến huyện thực hiện tự chủ. 

Ông Lai Xuân Đạt – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đang trình bày về vấn đề  nâng cao chuyển đổi số
Ông Lai Xuân Đạt – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương trình bày về vấn đề nâng cao chuyển đổi số.

Ông Lai Xuân Đạt – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương cho rằng, Bình Dương đóng góp ngân sách trong TOP 5, thu hút đầu tư nằm trong TOP 3, dân số đứng thứ 5 cả nước nhưng số lượng biên chế quá thấp; trong khi đó các địa phương đang triển khai nâng cao các chỉ số về chuyển đổi số, cải cách hành chính đòi hỏi công việc xử lý phải nhanh, chính xác nhưng số lượng biên chế ít như vậy sẽ tạo áp lực rất lớn cho lực lượng cán bộ công chức viên chức. Do đó đề xuất Bộ Nội vụ xét biên chế dựa trên tiêu chí dân số, sự đóng góp của địa phương đối với quốc gia, sự phát triển của địa phương; khối lượng công việc, nhiệm vụ được giao.

Cùng quan điểm với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương cho rằng, khối lượng công việc tại các đơn vị cơ sở rất lớn trong khi biên chế giảm quá nhiều đặc biệt là ở các cơ quan đoàn thể; Trung ương cần cân nhắc ban hành bộ tiêu chí đối với các địa phương quy mô dân số liên tục gia tăng, kinh tế - xã hội phát triển có nhiều áp lực trong việc đảm bảo an ninh trật tự; giáo dục, y tế. Về  tổ chức bộ máy đối với đơn vị sự nghiệp công lập, cần ban hành lại điều kiện thành lập và tiêu chí cụ thể; phân cấp, phân quyền cho địa phương nhưng đảm bảo hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

 Hoàng Thu

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?