Bất động sản Trường Thành sắp chào bán cổ phiếu 10.000 đồng

DNHN - Đợt chào bán cổ phần ra công chúng trong kế hoạch huy động vốn cho đầu tư phát triển của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), sắp tới HNX sẽ tổ chức phiên đấu giá cổ phần của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG/HoSE) với khối lượng 10 triệu cp, giá khởi điểm là 10.000 đồng/cp.

Đợt chào bán cổ phần ra công chúng trong kế hoạch huy động vốn cho đầu tư phát triển của TEG, cùng với chào bán 21,6 triệu cp cho cổ đông hiện hữu. Số tiền thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu và chào bán công khai ước tính 316 tỷ đồng sẽ dùng để đầu tư và gia tăng sở hữu cổ phần tại Công ty CP Năng lượng Trường Thành (TTP) từ 26,28% lên 90,14% vốn điều lệ.

Bất động sản Trường Thành sắp chào bán cổ phiếu 10.000 đồng
Bất động sản Trường Thành sắp chào bán cổ phiếu 10.000 đồng.

Hiện, doanh thu tài chính từ việc ghi nhận cổ tức được phân phối và chuyển nhượng cổ phần tại các dự án đã phát điện thương mại là nguồn doanh thu chính của TTP.

TTP cũng đang hướng tới nắm giữ cổ phần chi phối tại một số dự án điện mặt trời đang phát triển, giúp đem lại nguồn doanh thu từ việc sản xuất và kinh doanh điện. Dự kiến cho giai đoạn 2021-2023, doanh thu của TTP qua các năm lần lượt đạt 44,7 tỷ đồng, 156,9 tỷ đồng, 273,6 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến qua các năm đạt 33,9 tỷ đồng, 81,2 tỷ đồng, 161,5 tỷ đồng.

Linh An

Tin liên quan