Tham luận của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái: Cơ hội phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh

15:51 17/03/2023

Tham luận của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Vinamse khẳng định, thông qua các cơ chế, chính sách của Trung ương và tỉnh, tỉnh Yên Bái đã quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Ảnh minh họa
Bà Bùi Thị Sửu - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa II 

Những năm qua, thông qua các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, tỉnh Yên Bái đã quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển. 

Đặc biệt, thông qua các kênh đối thoại trực tiếp như: "Cà phê doanh nhân”, các buổi gặp mặt, các chương trình tập huấn... đã giúp cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng tin tưởng vào môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, giúp các doanh nghiệp yên tâm, nỗ lực sản xuất kinh doanh. 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân; Nâng cao năng lực hoạt động, tiếp tục đổi mới tổ chức, quản lý và điều hành Hiệp hội để đóng góp ngày càng nhiều vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và đề xuất với tỉnh Yên Bái các vấn đề liên quan đến chính sách, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô và sản xuất kinh doanh có hiệu quả, từ đó để đưa ra nhiều biện pháp hoạt động mới, thiết thực phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn nữa, đem lại cho cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái một niêm tin mới, một luồng sinh khí mới, góp phần cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định SXKD và từng bước phát triển.

Thời gian tới, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN, tham gia các hiệp định FTA mới, nhất là các Hiệp định TPP và EVFTA với EU, đã tạo ra nhiều cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp được tiếp cận thị trường hàng hóa và dịch vụ rộng lớn. Điều đó đòi hỏi đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp càng phải cố gắng đổi mới, quyết tâm hơn trên con đường phát triển kinh doanh xây dựng nền kinh tế đất nước.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái kiến nghị đối với Đảng, Quốc hội, Chính phủ:  Nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính và thực chất hơn nữa; Có chính sách hỗ trợ vay vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa để khôi phục ản xuất với hồ sơ thủ tục đơn giản hơn; Đề nghị giảm mức thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trong nước nhằm tăng tích luỹ cho các doanh nghiệp, tạo đà mở rộng phát triển kinh doanh; Đề nghị xem xét điều chỉnh tỷ lệ nộp BHXH các loại cho phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay để giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp.

Đối với TW Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: Tăng cường hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hợp tác xã; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tăng cường kết nối giữa các HHDN các tỉnh, kết nối doanh nghiệp để phát triển bền vững; Tổ chức các chương trình Hội thảo, toạ đàm, đào tạo nâng cao công tác hoạt động, tổ chức hội các tỉnh, thành phố.

Bùi Thị Sửu - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái