Bài 5: Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính vụ việc cấp GCN ĐKKD thay đổi lần thứ 7 của Công ty Naviland

13:58 11/08/2022

Công ty CP Naviland được Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 7 với nội dung thay đổi Người đại diện theo pháp luật- Tổng Giám đốc trong sự bất ngờ của 2/3 cổ đông công ty này do không biết có sự thay đổi này. Hồ sơ xin thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bị phát hiện “đầy rẫy” những điểm không hợp lệ.

Như các bài trước đã nêu, Dự án Roxana Plaza đã đột ngột ngừng thi công từ đầu năm 2021 đến nay. Một trong những lý do ngừng thi công được đưa ra là do Công ty CP Naviland đang có chuyển giao điều hành từ bà Dương Thị Phương Tuyền-Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật theo GCN ĐKKD thay đổi lần thứ 6 sang ông Hoàng Tùng-Tổng Giám đốc, Người đại diện mới theo GCN ĐKKD thay đổi lần thứ 7 do Phòng Đăng ký Kinh doanh- Sở Kế hoạch & Đầu tư (Phòng ĐKKD) cấp ngày 15/4/2021. Tuy nhiên, điều lạ lùng là 2/3 cổ đông của Công ty này là ông Nguyễn Anh Đào và bà Dương Thị Phương Tuyền không được xin ý kiến, cổ đông còn lại là bà Sỳ Cún Lìn đương kim Chủ tịch HĐQT cũng không tham gia họp HĐQT để quyết định việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc. Vì vậy, cổ đông Nguyễn Anh Đào đã khiếu nại và sau đó khởi kiện Phòng ĐKKD ra Tòa án tỉnh Bình Dương với lý do khởi kiện là Phòng ĐKKD đã cấp GCN ĐKKD lần thứ 7 có nội dung  thay đổi người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc công ty dựa trên hồ sơ không hợp lệ và tài liệu giả mạo. 

Ảnh minh họa
Ông Nguyễn Anh Đào cho biết, ông và bà Dương Thị Phương Tuyền không được dự họp cuộc họp HĐQT ngày 9/4/2021 nên không thể có Nghị quyết của HĐQT, Quyết định của HĐQT ngày 9/4/2021. 

Theo điều lệ, Công ty Naviland có 3 cổ đông, gồm: bà Sỳ Cún Lìn sở hữu số cổ phần chiếm 51% vốn điều lệ là Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Anh Đào sở hữu số cổ phần chiếm tỷ lệ 48% vốn điều lệ; bà Dương Thị Phương Tuyền là cổ đông sở hữu số cổ phần chiếm tỷ lệ 1% vốn điều lệ giữ chức vụ Tổng Giám đốc, là Người đại diện theo pháp luật, Điều lệ này  đã được Công ty giao nộp cho Phòng ĐKKD ngay sau khi sửa đổi năm 2017 để lưu giữ theo quy định của pháp luật. Dựa trên nội dung Điều lệ này và các hồ sơ hợp lệ do phía công ty giao nộp, Phòng ĐKKD đã cấp GCN ĐKKD thay đổi lần thứ 5 ngày 20/5/2019 và GCN ĐKKD thay đổi lần thứ 6 ngày 18/02/2020. Theo đó, bà Dương Thị Phương Tuyền giữ chức vụ Tổng Giám đốc, là Người đại diện theo pháp luật.

Ngày 18/5/2020, bà Sỳ Cún Lìn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho bà Phạm Thị Mỹ Duyên (SN 1997) do đó bà Phạm Thị Mỹ Duyên trở thành cổ đông nắm giữ số cổ phần chiếm tỷ lệ 51%. Ông  Nguyễn Anh Đào vẫn sở hữu số cổ phần 48%, bà Dương Thị Phương Tuyền vẫn sở hữu số cổ phần 1%. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, sau khi có thay đổi nhân sự cổ đông này, công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu ra Hội đồng Quản trị mới, sau đó HĐQT này sẽ tổ chức cuộc họp để bầu ra Chủ tịch HĐQT thay cho bà Sỳ Cún Lìn. Đồng thời sửa đổi, cập nhật tên cổ đông mới, tên của Chủ tịch HĐQT mới vào Điều lệ công ty và giao nộp Điều lệ mới này cho Phòng ĐKKD kèm theo thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về nhân sự cổ đông và Chủ tịch HĐQT để xin cấp GCN ĐKKD mới. Nhưng thực tế, Công ty Naviland đã không thực hiện lộ trình nêu trên theo quy định của pháp luật, mặc dù có sự thay đổi về người sở hữu cổ phần, Công ty vẫn giữ nguyên nội dung Điều lệ công ty sửa đổi năm 2017. Theo đó, bà Sỳ Cún Lìn vẫn là Chủ tịch HĐQT mặc dù không còn là cổ đông của Công ty.

Sau khi trở thành cổ đông của Công ty Naviland, bà Phạm Thị Mỹ Duyên ủy quyền 50 năm cho ông Lầu Nam Tường được làm đại diện đối với 4.500.000 cổ phần tương ứng 37,5% , ủy quyền cho vợ ông Lầu Nam Tường là bà Phạm Thị Ngọc Liên làm đại diện  đối với 1.200.000 cổ phần tương ứng 10 %, ủy quyền cho ông Hoàng Tùng làm đại diện đối với 300.000 CP tương ứng 2,5%. Theo Biên bản họp ĐHĐCĐ hồi 8h30 ngày 22/01/2021 có mặt các ông bà Lầu Nam Tường, Phạm Thị Ngọc Liên, Phạm Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Anh Đào, Dương Thị Phương Tuyềnđã thống nhất về chủ trương sẽ tìm người đủ điều kiện để thay bà Dương Thị Phương Tuyền giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, theo trao đổi của ông Nguyễn Anh Đào và bà Dương Thị Phương Tuyền, đây mới là thống nhất về chủ trương của ĐHCĐ, chưa thông qua HĐQT (Lìn, Đào, Tuyền), bất ngờ ngày 15/4/2021, Công ty Naviland được Phòng ĐKKD cấp GCN ĐKKD thay đổi lần thứ 7 có nội dung Người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc là ông Hoàng Tùng. Ông Nguyễn Anh Đào cho biết, ông và bà Dương Thị Phương Tuyền không được dự họp cuộc họp HĐQT ngày 9/4/2021 nên không thể có Nghị quyết của HĐQT, Quyết định của HĐQT ngày 9/4/2021 về việc thay đổi người đại diện và Tổng Giám đốc công ty. Bà Dương thị Phương Tuyền cũng tố cáo, bà không ủy quyền cho ai đi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung  ĐKKD lần thứ 7. 

Ảnh minh họa
Bà Dương thị Phương Tuyền tố cáo, bà không ủy quyền cho ai đi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung  ĐKKD lần thứ 7. Tài liệu này là giả mạo. 

Như vậy, các tài liệu có trong hồ sơ  xin thay đổi nội dung ĐKKD lần thứ 7 là tài liệu giả mạo. Kiểu “đuổi sư cướp chùa” này đã đã bị ông Nguyễn Anh Đào khiếu nại nhiều lần nhưng Phòng ĐKKD vẫn giữ nguyên quan điểm  hồ sơ xin thay đổi ĐKKD lần này là hợp lệ nên Phòng ĐKKD cấp GCN DKKD lần thứ 7 cho Công ty Naviland là đúng theo quy định của pháp luật.

Vậy hồ sơ do Công ty Naviland đã nộp cho Phòng ĐKKD xin thay đổi nội dung ĐKKD lần thứ 7 có hợp lệ hay có tài liệu giả mạo không? Nếu hồ sơ hợp lệ và không bị giả mạo thì tại sao sau 5 tháng nhận được yêu cầu của Tòa án tỉnh Bình Dương, Phòng ĐKKD mới có trả lời (?).

Căn cứ nội dung Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 9/4/2021của Đại hội đồng cổ đông thấy, về hình thức đây là Quyết định của Đại hội đồng cổ đông nhưng lại lấy ký hiệu HĐQT là ký hiệu văn bản của HĐQT? Đối với nội dung của văn bản, đây văn bản của Đại hội đồng cổ đông, về nguyên tắc  phải do bà Sỳ Cún Lìn – Chủ tịch HĐQT chủ tọa ĐHĐCĐ ký ban hành. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, nếu Chủ tịch HĐQT vắng mặt phải ủy quyền bằng văn bản cho 1 cổ đông khác chủ tọa cuộc họp. Tuy nhiên, ở văn bản này (Quyết định số 01/QĐ-HĐQT), bà Phạm Thị Mỹ Duyên không có ủy quyền bằng văn bản của bà Sỳ Cún Lìn về việc chủ tọa cuộc họp nhưng bà Phạm Thị Mỹ Duyên vẫn chủ tọa cuộc họp là có dấu hiệu trái với quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020. Không những thế, bà Phạm Thị Mỹ Duyên còn  ký Quyết định này với chức danh Chủ tịch HĐQT là không đúng với Điều lệ của Công ty NaViLand được lưu giữ tại Phòng ĐKKD từ năm 2017. Tương tự như vậy, tại Thông  báo số 01/TB ngày 9/4/2021 của Công ty Naviland, bà Phạm Thị Mỹ Duyên cũng đã ký với chức danh Chủ tịch HĐQT. Nếu khi tiếp nhận hồ sơ này, nếu Phòng ĐKKD kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ bằng cách đối chiếu với Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì sẽ phát hiện ra ngay sự không hợp lệ này của hồ sơ- ông Nguyễn Anh Đào cho biết.

Trong hồ sơ này còn có “Giấy ủy quyền”. Theo tài liệu này, bà Dương Thị Phương Tuyền ủy quyền cho ông Văn Cảnh Bình thực hiện việc nộp hồ sơ cho Phòng ĐKKD và nhận kết quả từ Phòng ĐKKD. Xem xét kỹ “Giấy ủy quyền” thấy có  dấu hiệu bất thường. Cụ thể là, dòng thứ 8 từ trên xuống có ghi căn cứ quyền hạn của Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật...”. Dòng 27 từ trên xuống nêu: “Nội dung ủy quyền: Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty Naviland ủy quyền người được ủy quyền thay mặt Giám đốc đến phòng Đăng ký kinh doanh..” Thực tế, theo Điều lệ công ty, Công ty này không có chức danh Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật, chỉ có chức danh Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật do bà Dương Thị Phương Tuyền nắm giữ. Không chỉ có vậy, văn bản này còn chứa đựng nội dung không đúng sự thật, người được ủy quyền là ông Văn cảnh Bình (người được ủy quyền) không phải là nhân viên của Công ty Naviland như trong Giấy ủy quyền đã ghi. Tại Bản tự khai ngày 26/4/2022 của bà Phạm Kim Yến – Người đại diện theo ủy quyền của ông Hoàng Tùng đã thừa nhận “Thủ tục thay đổi Giám đốc... được Công ty ủy quyền cho đơn vị dịch vụ là ông Văn Cảnh Bình thực hiện”. Như vậy đã rõ, ông Văn Cảnh Bình không phải là nhân viên của Công ty Naviland như trong “Giấy ủy quyền”.

Theo ông Nguyễn Anh Đào và bà Dương Thị Phương Tuyền, hai ông bà không được mời dự họp ĐHĐCĐ và HĐQT ngày 9/4/2021 nên các tài liệu như Biên bản họp ĐHĐCĐ, Nghị Quyết ĐHĐCĐ, Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 9/4/2021 là tài liệu giả mạo. Bà Dương Thị Phương Tuyền còn khẳng định, bà không ký vào Giấy ủy quyền cho ông Văn Cảnh Bình đi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung ĐKKD tại Phòng ĐKKD nên Giấy ủy quyền ngày 09/4/2021 cũng là tài liệu giả mạo.

Theo quy định tại Khoản 27.4 Điều 27 Điều lệ công ty: Đại hội cổ đông thông qua các vấn đề nêu tại điều này (Thay đổi Người đại diện theo pháp luật, miễn nhiệm bổ nhiệm người giữ chức vụ Tổng Giám đốc-PV) khi có trên 65% cổ phần có quyền biểu quyết thông qua. Vậy, khi ông Nguyễn Anh Đào nắm giữ 48% cổ phần, bà Dường Thị Phương Tuyền năm giữ 1% cổ phần đều không tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ thì đương nhiên với 51% cổ phần của bà Phạm Thị Mỹ Duyên, cuộc họp không thể ban hành bất cứ Nghị quyết hay Quyết dịnh nào do không đủ 65% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4, Khoản 1 Điều 15 Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Điểm đ Khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Để giúp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh xác định được tính hợp lệ của hồ sơ này, Điểm d khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã quy định: Cơ quan đăng ký kinh doanh có nhiệm vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Đối chiếu với những  quy định này, liệu Phòng ĐKKD-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương đã thực hiện đúng hay chưa đúng khi cấp GCN ĐKKD thay đổi lần thứ 7 cho Công ty CP Naviland?

Ngày 4 tháng 8 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương ra quyết định số 13/2022/QĐST-HC Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính giữa người khởi kiện là ông Nguyễn Anh Đào, người bị kiện là Phòng đăng kí kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

Doanh nghiệp & Hội nhập sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về những diễn biến liên quan đến Dự án Roxana Plaza trong các bài tiếp theo.

Đức Dương