Bà Rịa- Vũng Tàu: Chuyển đổi số gắn với CCHC có 35/39 chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu

20:55 28/01/2024

Năm 2023, công tác CCHC gắn với chuyển đổi số trên địa bàn đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính cấp tỉnh đạt 87,906%, vượt chỉ tiêu HĐND giao (87%).

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác CCHC, chuyển đổi số năm 2023, Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 trên địa bàn tỉnh .
Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác CCHC, chuyển đổi số năm 2023, sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 trên địa bàn tỉnh . Ảnh  Bích  Liên

Về công tác cải cách thủ tục hành chính bước đầu mang lại nhiều điểm sáng

Thủ tục hành chính được đơn giản hoá, rút ngắn thời gian giải quyết tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn cao, đạt tỷ lệ 98,8%, vượt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao ( 98%).

Việc thực hiện chuyển đổi số gắn với CCHC bước đầu đã mang lại hiệu quả với 35/39 chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu Trung ương giao. Tỉ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh đạt 95,5%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 78,9%. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%. Tỷ lệ sản phẩm có giấy chứng nhận OCOP của tỉnh đủ điều kiện được đưa lên sàn thương mại điện tử đạt 100%.

Năm 2023, Giá trị trung bình chỉ số CCHC của 08 UBND huyện, thị xã, thành phố đạt 88,578 điểm, cao hơn giá trị trung bình kết quả năm 2022 là 0,138 điểm. Đơn vị dẫn đầu là UBND thị xã Phú Mỹ đạt 91,594 điểm. Tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND cấp huyện đạt 82,91%, tăng 2,61% so với năm 202 Năm 2023.

Tỉnh đã nhân rộng 03 mô hình, 02 giải pháp cách làm hay về cải cách thủ tục hành chính và tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Xây dựng và triển khai, thực hiện 27 mô hình điểm nhằm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06.

Tỉnh đã tổ chức 5 hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với người dân, DN. Qua đó, đã tiếp nhận, xử lý 62 kiến nghị. Thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia đã xử lý kịp thời 333 phản ánh, kiến nghị của người dân và DN, đạt 100%.

Năm 2023 giải ngân vốn đầu tư công đạt 91,13% cao hơn năm 2022 là 8,83%. Đã giải quyết trên 570 ngàn hồ sơ, đúng hạn 98,8%. Rút ngắn 35% đến 40% thời gian giải quyết Thủ tục  hành  chính (TTHC) so với quy định của Bộ, ngành Trung ương đối với gần 800 TTHC.

Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đã được vận hành kết nối với Trục kết nối, liên thông của tỉnh, đáp ứng việc liên thông 04 cấp. 100% các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã đều có trang thông tin điện tử. Đã hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin Giải quyết TTHC  và đưa vào vận hành chính thức.

Lãnh đạo UBND Tỉnh cùng lãnh đạo Sở, ban ngành dự Hội nghị
Lãnh đạo UBND Tỉnh cùng lãnh đạo Sở, ban ngành dự Hội nghị.

Nhiều giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp và người dân trong công tác chuyển đổi số

Năm 2023, tỉnh đã tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng với chủ đề “Tấn công vào Hệ thống thông tin quyết TTHC tỉnh”.

Hoàn thành 35/39 chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số giao.

Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận dùng thử các nền tảng chuyển đổi số đạt 90,1%. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hoá đơn điện tử đạt 100%, tỷ lệ sản phẩm có giấy chứng nhận OCOP của tỉnh đủ điều kiện được đưa lên sản thương mại điện tử đạt 100%; Tỷ lệ hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản trên sàn thương mại điện tử (có gian hàng) đạt 85%.

Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 85,02%; Tỷ lệ dân số có hộ sơ sức khỏe điện tử đạt 91%; Tỷ lệ trường học các cấp triển khai ký số trên học bạ điện tử đạt 100%. Thanh toán không dùng tiền mặt về: viễn thông, truyền hình đạt 93,8%; hóa đơn nước đạt 80,18%, tạicác siêu thị, nhà hàng đạt 94,27%; đối với những người hưởng lương hưu, trợ cấp đạt 63%.

Các đại biểu và Chủ tịch UBND Huyện, Thị xã tham dự Hội nghị. Ảnh Bích Liên
Các đại biểu và Chủ tịch UBND Huyện, Thị xã tham dự Hội nghị. Ảnh Bích Liên.

Đề án 06 tối ưu hoá thời gian cho người dân và doanh nghiệp

Tỉnh đã thành lập 584 Tổ công tác triển khai Đề án 06 tại các địa phương. Đã thu nhận gần 1,2 triệu hồ sơ căn cước công dân; kích hoạt được trên 600 ngàn định danh điện tử, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Số đối tượng diện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh có tài khoản và được chi trả qua tài khoản đứng thứ hai toàn quốc.

Triển khai sử dụng CCCD gắn chíp tích hợp bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh đạt 100%; với hơn 424.718 lượt bệnh nhân sử dụng thẻ CCCD thay BHYT khi làm thủ tục khám chữa bệnh và có trên 400 ngàn lượt bệnh nhân dùng Căn cước công dân thay thẻ BHYT khi làm thủ tục khám chữa bệnh. Đã triển khai phần mềm thông báo lưu trú trên nền tảng VneID tại 6.199 cơ sở lưu trú, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023, kết quả chỉ số CCHC và chỉ số chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị đã cải thiện hơn so với năm 2022. Cụ thể: chỉ số CCHC trung bình của cả 03 cấp đạt 87,602/100 điểm, tăng 0,292 điểm so với năm 2022. Chỉ số chuyển đổi số trung bình của cả 03 cấp đạt 80,1/100 điểm, tăng 18,6 điểm so với năm 2022.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Nguyễn Văn Thọ- Chủ tịch UBND Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phát biểu tổng kết tại Hội nghị
Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tổng kết tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhấn mạnh: “Để đạt được những kết quả như trên, tôi ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của các tập thể, cá nhân. Đồng thời cũng phê bình nghiêm khắc những đơn vị chưa quan tâm thực hiện CCHC, CĐS và Đề án 06, chưa xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, vì vậy thiếu sự đôn đốc triển khai thực hiện. Việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp còn trễ hạn, còn 04 chỉ tiêu chuyển đổi số chưa đạt theo chỉ tiêu Trung ương giao. Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế nêu trên tôi yêu cầu các đồng chí xác định năm 2024 là năm phát triển kinh tế số với 04 trụ cột: công nghiệp công nghệ thông tin; số hoá các ngành kinh tế;  quản trị số;  dữ liệu số. Đây là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế- xã hội nhanh và bền vững; Phấn đấu duy trì các chỉ số PAR INDEX, PCI, POBI, DTI, PAPI trong nhóm mười tỉnh, thành phố cao nhất cả nước.”

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính.
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính.
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính và Đề án 06
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính và Đề án 06.

Bích  Liên - Thu  Hiền