Cục Thuế Hà Nội "gọi tên" Xây dựng Sông Hồng, Sông Đà 4, Licogi 166b vì nợ thuế

23:45 29/08/2022

Công ty CP Sông Đà 4 nợ gần 9,5 tỷ đồng; Công ty CP tư vấn phát triển xây dựng Sông Hồng nợ gần 2,3 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Xuân Phú nợ 4,36 tỷ đồng; Công ty CP Licogi 166 nợ hơn 1,1 tỷ đồng;…

Trong kỳ đăng công khai tháng 7, Cục Thuế TP Hà Nội công khai lần đầu nợ thuế đối với 348 trường hợp nộp thuế, với tổng số nợ khó thu và khả năng thu gần 156 tỷ đồng. Cùng với đó là 160 người nộp thuế sau khi thực hiện công khai trong năm 2021 đến thời điểm rà soát, đã nộp hết nợ với số tiền gần 49 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Theo đó, tính tới kỳ khóa sổ 30/6, Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, có 332 người nộp thuế nợ thuế, phí công khai lần đầu với số tiền gần 128,6 tỷ đồng. 

Danh sách gọi tên Xây dựng Sông Hồng, Sông Đà 4, Licogi 166
Cục Thuế Hà Nội "gọi tên" Xây dựng Sông Hồng, Sông Đà 4, Licogi 166 nợ thuế.

Trong danh sách có nhiều doanh nghiệp địa ốc nợ thuế “khủng”. Đứng đầu là Công ty CP Tập đoàn FLC nợ 78,8 tỷ đồng; Công ty CP Sông Đà 4 nợ gần 9,5 tỷ đồng; Công ty CP tư vấn phát triển xây dựng Sông Hồng nợ gần 2,3 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Xuân Phú nợ 4,36 tỷ đồng; Công ty CP Licogi 166 nợ hơn 1,1 tỷ đồng;…

Cũng trong kỳ đăng công khai lần này, có 5 người nộp thuế nợ nghĩa vụ liên quan đến đất công khai lần đầu với số tiền gần 27 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP xuất nhập khẩu Tạp Phẩm có khoản nợ khó thu gần 12 tỷ đồng; Công ty TNHH thương mại và công nghiệp Sao Bắc nợ 6,8 tỷ đồng; Công ty CP đầu tư phát triển và thương mại Việt Tiến nợ 5,8 tỷ đồng; Công ty CP Cơ điện Vật tư nợ 1,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cục Thuế TP Hà Nội cũng công bố danh sách 11 người nộp thuế nợ khó thu công khai lần đầu kỳ khóa sổ 30/06 với số tiền hơn 343 triệu đồng.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế TP Hà Nội cảnh báo các chủ dự án, doanh nghiệp sớm thu xếp được nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.

P.V