7 tháng đầu năm, Đá quý Phú Nhuận hoàn thành 57,2% kế hoạch lợi nhuận

DNHN - Doanh thu kênh lẻ 7 tháng đầu năm của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đã tăng trưởng 32,4% so với thời điểm cùng kỳ.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ/HoSE) thông tin, trong 7 tháng đầu năm PNJ ghi nhận 12.126 tỷ đồng doanh thu thuần và 704 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 33,9% và 41,8% so với cùng kỳ.

Kết thúc 7 tháng đầu năm 2021, PNJ đã hoàn thành 57,2% kế hoạch lợi nhuận 2021.

7 tháng đầu năm, Đá quý Phú Nhuận hoàn thành 57,2% kế hoạch lợi nhuận
7 tháng đầu năm, Đá quý Phú Nhuận hoàn thành 57,2% kế hoạch lợi nhuận.

Trong đó, doanh thu kênh lẻ 7 tháng đầu năm vẫn đạt được doanh thu tăng trưởng 32,4% so với thời điểm cùng kỳ. Doanh thu sỉ tăng trưởng 13,8% so với cùng kỳ, tiếp tục đóng góp đáng kể trong hoạt động kinh doanh của PNJ. Doanh thu vàng miếng tăng 50,1%.

Biên lợi nhuận gộp trong tháng 7/2021 đạt 19,6% cải thiện so với mức 17,7% cùng kỳ 2020. Lũy kế 7 tháng, biên lãi gộp đạt 18,6% so với mức 19,4% cùng kỳ 2020.

Tổng chi phí hoạt động trong tháng 7/2021 cũng tiết giảm 16,9% so với cùng kỳ 2020. Lũy kế 7 tháng đầu năm, tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp đạt 58,5%.

Linh An

Tin liên quan