6 tháng, hơn 14 tỷ USD vốn ngoại đầu tư vào Việt Nam

DNHN - Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến 20/6/2022, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 14,03 tỷ USD, bằng 91,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Có 752 dự án đầu tư nước ngoài mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt trên 4,94 tỷ USD, giảm 48,2% so với cùng kỳ năm trước. Vốn điều chỉnh, có 487 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 6,82 tỷ USD, tăng 65,6% so với cùng kỳ năm trước. Góp vốn mua cổ phần có 1.707 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tổng giá trị đạt trên 2,27 tỷ USD, tăng 41,4% so với cùng kỳ. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2021. Điều đó thể hiện, các doanh nghiệp đang không ngừng phục hồi, duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân của Việt Nam. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 8,84 tỷ USD, chiếm gần 63% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 3,15 tỷ USD, chiếm 22,5% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Tính lũy kế đến ngày 20/6/2022, cả nước có 35.184 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 427,97 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt gần 261,66 tỷ USD, bằng 61,1% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực./

P.V

Bài liên quan