5 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu mây, tre, cói, thảm đạt 356,47 triệu USD

DNHN - 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu mây, tre, cói, thảm đạt 356,47 triệu USD, tăng 76,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Về thị trường, 4 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu mây, tre, cói, thảm sang EU đạt 68,73 triệu USD, tăng 57,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu thảm sang EU tăng mạnh và là chủng loại được xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường này, đạt 23,13 triệu USD, tăng 133,6% so với cùng kỳ năm 2020. 

  5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu mây, tre, cói, thảm đạt 356,47 triệu USD, tăng 76,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng cục Hải quan ước tính, xuất khẩu sản phẩm mây, tre, cói, thảm trong tháng 5/2021 đạt 80 triệu USD, tăng 1,0% so với tháng 4/2021; tăng 113,7% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu mây, tre, cói, thảm đạt 356,47 triệu USD, tăng 76,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thảm vẫn là chủng loại xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất, 4 tháng đầu năm 2021 đạt 140,02 triệu USD, tăng 89,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo thống kê, kim ngạch xuất khẩu mây, tre, cói, thảm sang Mỹ trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 111,62 triệu USD, tăng 111,0% so với cùng kỳ năm 2020.

Chiếm hơn 50% tổng kim ngạch mây, tre, cói, thảm xuất khẩu sang Mỹ trong 4 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu thảm sang Mỹ đạt 58,90 triệu USD, tăng 119,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo thống kê của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, nhập khẩu mặt hàng thảm của Mỹ tăng liên tục trong giai đoạn 2010 – 2018; từ 1,74 tỷ USD trong năm 2010, tăng lên 3,10 tỷ USD trong năm 2018. Năm 2019, nhập khẩu thảm của Mỹ giảm nhẹ, nhưng đã tăng trở lại trong năm 2020.

3 thị trường cung cấp chủ yếu mặt hàng thảm cho Mỹ là Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc (chiếm trên 70% tổng kim ngạch nhập khẩu thảm vào Mỹ). 3 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu thảm từ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng mạnh và là thị trường cung cấp nhiều nhất mặt hàng này cho Mỹ.

Tuy nhu cầu nhập khẩu thảm của Mỹ cao như vậy, nhưng nhập khẩu từ thị trường Việt Nam lại rất thấp - trước năm 2018 chỉ đạt vài trăm nghìn USD/năm. Trong 2 năm gần đây, nhập khẩu thảm của Mỹ từ Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, năm 2019 tăng 4.639% so với năm 2018, đạt 29,40 triệu USD; năm 2020 tăng 209,8% so với năm 2019, đạt 91,08 triệu USD. Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu thảm của Mỹ từ Việt Nam tăng từ 0,02% trong năm 2018 lên 3,11% trong năm 2020.

PV

Tin liên quan