5 khoản thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán trong 9 tháng đầu năm

17:05 07/10/2022

Theo Bộ Tài chính, trong 9 tháng năm 2022, có 5 khoản thu vượt dự toán là khoản thuế thu nhập cá nhân, nhà đất, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng, thu từ quỹ đất công và thu khác ngân sách.

Bộ Tài chính vừa cho biết, trong tháng 9 năm 2022, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt 94,8 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 1.327,3 nghìn tỷ đồng, bằng 94% dự toán, tăng 22% so cùng kỳ năm 2021 (NS trung ương ước đạt 93,4% dự toán; NS địa phương ước đạt 94,8% dự toán).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. 

Trong đó, về thu nội địa, lũy kế thu 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 1.045,8 nghìn tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán, tăng 18,8% so cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế thu 9 tháng đầu năm 2022 thu từ dầu thô ước đạt 60 nghìn tỷ đồng, bằng 213% dự toán, tăng 103,5% so cùng kỳ năm 2021, chủ yếu do giá dầu tăng mạnh.

Lũy kế thu 9 tháng đầu năm 2022 thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt gần 216,5 nghìn tỷ đồng, bằng 108,8% dự toán, tăng 22,1% so cùng kỳ năm 2021, trên cơ sở: Tổng số thu thuế ước đạt 329,5 nghìn tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ gần 113 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% dự toán.

Theo Bộ Tài chính, 9 tháng năm 2022, có 5 khoản thu vượt dự toán là khoản thuế thu nhập cá nhân (đạt 108,8%), các khoản thu về nhà, đất (đạt 118,4%); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đạt 104,2%), thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác (đạt 113,3%) và thu khác ngân sách (đạt 116,2%).

Tuy nhiên, vẫn còn 2 khoản thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán là thu thuế bảo vệ môi trường (đạt 62,1% dự toán, bằng 84,1% so cùng kỳ) và thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước (đạt 59% dự toán).

Về số thu trên địa bàn, ước tính có 61/63 địa phương thực hiện thu nội địa 9 tháng đạt trên 75% dự toán; 52/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 11 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Về chi NSNN và công tác quản lý, điều hành chi NSNN, tổng chi cân đối NSNN tháng 9 ước đạt 132,7 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 9 tháng ước đạt 1.086,3 nghìn tỷ đồng, bằng 60,9% dự toán, tăng 5,4% so cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 253,1 nghìn tỷ đồng, bằng 48,1% dự toán Quốc hội quyết định, đạt 46,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; chi trả nợ lãi ước đạt 72,6 nghìn tỷ đồng, bằng 70% dự toán; chi thường xuyên ước đạt 758,8 nghìn tỷ đồng, bằng 68,3% dự toán.

Các nhiệm vụ chi NSNN được thực hiện theo dự toán, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ NSNN.

Riêng về chi đầu tư phát triển, tổng số kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ đã giao 542,1 nghìn tỷ đồng. Các địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư của địa phương (từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách địa phương,…) tăng khoảng 58,36 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong 9 tháng đầu năm 2022, đã thực hiện phát hành 114,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 13,72 năm, lãi suất bình quân 2,62%/năm.

Hà Anh

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?