Bội thu ngân sách gần 80.000 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm 2021

DNHN - Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2021 ước đạt hơn 543.000 tỷ đồng, bội thu gần 80.000 tỷ đồng.

Theo đó, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) lũy kế 4 tháng đầu năm 2021 ước đạt 543.400 tỷ đồng, tăng 7,3% so cùng kỳ năm 2020. Bộ Tài chính cho hay, tổng chi cân đối NSNN qua 4 tháng đầu năm đạt 463.700 tỷ đồng. 

  4 tháng đầu năm ngân sách nhà nước thu gần 80 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong 4 tháng đầu năm, các cơ quan quản lý thu ngân sách đã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế và thu ngân sách nhà nước. Qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm.

Tính đến cuối tháng 4/2021, toàn ngành thuế đã thực hiện được 13.333 cuộc thanh tra, kiểm tra, bằng 102% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là gần 9.800 tỷ đồng, bằng 52% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 1.100 tỷ đồng, bằng 52% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Các nhiệm vụ chi ngân sách 4 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước. Cả ngân sách trung ương và địa phương đã ưu tiên bố trí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, đảm bảo quốc phòng, an ninh...

Ngân sách trung ương đã trích dự phòng gần 3.000 tỷ đồng, trong đó bổ sung 1.740 tỷ đồng kinh phí cho Bộ Y tế để sử dụng mua vắc xin, mua sắm các vật tư, hỗ trợ 314 tỷ đồng cho các địa phương kinh phí phòng chống dịch Covid-19.

PV

Tin liên quan