Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế

Chính sách | 17:06:00 25/09/2018

Hiện nay, công nghệ thông tin (CNTT) đang được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các khâu của ngành Thuế. Điều này đã giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời góp phần phục vụ mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử, thành phố thông minh của Hà Nội.

Ngành thuế thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4. Ảnh: Thùy Linh

Trong các năm qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 48/KH-UBND về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP. Hà Nội năm 2018 của UBND TP. Hà Nội, chương trình cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành Thuế của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế Hà Nội đã triển khai mạnh mẽ đồng loạt các ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế nhằm phục vụ người nộp thuế và phục vụ hoạt động nội bộ của cơ quan thuế; đáp ứng nhu cầu cải cách, tạo thuận lợi tối đa, tiết giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho người nộp thuế và nâng cao hiệu quả công tác thuế của cơ quan thuế.

Với mục tiêu đẩy mạnh triển khai các dịch vụ thuế điện tử, qua đó giúp giảm chi phí tài chính, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp, người nộp thuế trong việc in, phát hành, gửi và lưu trữ về tờ khai, chứng từ, hóa đơn giấy, Cục Thuế Hà Nội đã triển khai nhiều ứng dụng CNTT vào công tác quản lý thuế.

Theo đó, Cục Thuế Hà Nội đã duy trì chất lượng, hiệu quả khai thuế qua mạng. Hiện có trên 98% doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng (chiếm 21,2% tổng số doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế qua mạng của cả nước).

Về triển khai hệ thống cấp mã số doanh nghiệp tự động, cục thuế đã vận hành ổn định, liên tục 24/24h; số lượng cấp mã số thuế mới qua hệ thống đạt 99%; thời gian cấp mã được rút ngắn bình quân 30 phút/1 giao dịch, giảm 87.5% lượng thời gian so với quy định là 4 giờ làm việc.

Về hoàn thuế điện tử, Cục Thuế đã tổ chức tập huấn cho hơn 600 doanh nghiệp, tuyên truyền sâu rộng, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về việc triển khai, những tiện ích khi triển khai hoàn thuế điện tử... trên website của Cục Thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả, lũy kế 8 tháng đầu năm 2018 có hơn 1.000 hồ sơ hoàn thuế GTGT nộp điện tử.

Về nộp thuế điện tử, tính đến ngày 31/08/2018 có 134.806 đơn vị đăng ký nộp thuế điện tử (đạt tỷ lệ 95,6% số doanh nghiệp); 96% tiền thuế nộp theo phương thức điện tử; đã giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế và cho cả cơ quan thuế trong kê khai, nộp thuế.

Phục vụ mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh

Từ năm 2015, Cục Thuế TP. Hà Nội đã triển khai hệ thống quản lý thuế tập trung, thay thế 16 ứng dụng đang vận hành và triển khai phân tán tại cấp Cục và Chi cục, đáp ứng toàn bộ các khâu xử lý dữ liệu cho các quy trình nghiệp vụ như quy trình khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế, quy trình hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, quy trình quản lý nợ… bảo đảm việc quản lý cơ sở dữ liệu về thuế một cách đồng bộ, thống nhất của 31 cơ quan thuế với trên 150 nghìn doanh nghiệp, 170 hộ cá nhân kinh doanh…

Cục Thuế cũng đã xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, hỗ trợ, chuẩn hóa công tác phân tích, lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên nguyên tắc phân tích đánh giá rủi ro đảm bảo tính công bằng trong công tác thanh kiểm tra; đồng thời, theo dõi, cập nhật, tổng hợp, báo cáo, đánh giá kết quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp. Cung cấp thông tin phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành công tác thanh kiểm tra. Nâng cao hiệu quả giám sát chất lượng công tác thanh tra kiểm tra.

Cục thuế cũng đưa ứng dụng quản lý ấn chỉ vào áp dụng từ năm 2006, ứng dụng đã cơ bản đáp ứng công tác quản lý ấn chỉ, đáp ứng các quy định của pháp luật về biên lai phí, lệ phí; các quy định về cấp, bán lẻ hóa đơn mới được ban hành.

Cùng với việc vận hành các ứng dụng quản lý người nộp thuế, Cục Thuế Hà Nội cũng đã bước đầu triển khai các ứng dụng quản trị công việc, lưu trữ điện tử, ứng dụng quản lý lương, ứng dụng quản lý tài sản…

Hiện hệ thống giao ban và đào tạo trực tuyến đã được triển khai từ năm 2016, qua đó đã giúp giảm thiểu thời gian đi lại, chi phí hội họp, tăng hiệu quả chỉ đạo điều hành xuyên suốt, thống nhất, đồng bộ tới gần 4.000 cán bộ công chức thuộc 24 phòng và 30 chi cục thuế.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, trên cơ sở kết quả đã đạt được, sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, đẩy mạnh cải cách, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, nâng cao hiệu quả công tác thuế, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn.

Cũng nhờ đưa các ứng dụng CNTT vào công tác quản trị nội bộ, đã góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), giữ vững vị trí top 2 về chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), phục vụ mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh của Thủ đô Hà Nội.

Thùy Linh

Theo: Báo thanglong.chinhphu.vn