Làm sao phòng ngừa rủi ro với tranh chấp chưa có luật?

Làm sao phòng ngừa rủi ro với tranh chấp chưa có luật?

Các tranh chấp dân sự phát sinh hàng ngày, hàng giờ và ngày càng phức tạp. Có không ít trường hợp tranh chấp rơi vào tình huống chưa có điều luật quy định rõ ràng. Khi đó, nhà đầu tư, doanh nghiệp cần phải làm gì để lường trước rủi ro, giảm thiểu thiệt hại?
1