Trà Vinh phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu Đồng bằng sông Cửu Long

Sự kiện | 11:13:00 16/10/2020

DNHN - Sáng nay 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI đã tiếp tục diễn ra. Qua đó xác định mục tiêu “ xây dựng Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030”.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, báo cáo nêu rõ những khó khăn còn mắc phải trong năm qua như: những diễn biến phức tạp, thiên tai, dịch bệnh… đã tác động đến tình hình của đất nước. Trong tỉnh, điểm xuất phát kinh tế thấp; kết cấu hạ tầng thiếu và chưa đồng bộ; ảnh hưởng do hạn, mặn, dịch bệnh, gây thiệt hại cho sản xuất và đời sống nhân dân; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội có lúc có nơi còn phức tạp… Song, toàn Đảng bộ cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đạt được những kết quả quan trọng.

 Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Trà Vinh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh trong nhóm đầu Đồng bằng sông Cửu Long

Bên cạnh việc tiếp tục thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; qua đó, rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của 05 năm qua và xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho 05 năm tới; đồng thời cùng đóng góp vào báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X, làm cơ sở cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI rút kinh nghiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới./.

          Anh Phương - Hữu Phước