Tổng công ty Điện lực: Luôn lắng nghe và thấu hiểu

Doanh nghiệp | 08:10:00 19/04/2018

Đó là điều mà mỗi cán bộ công đoàn Tổng công ty Điện lực tận tâm cố gắng để làm tốt vai trò của tổ chức công đoàn với những việc làm thiết thực hướng đến người lao động.

Đại hội công đoàn công ty Điện lực

Đồng hành triển khai Đề án tái cơ cấu

Một trong những hoạt động nổi bật của Công đoàn Tổng công ty Điện lực những năm qua - đó là thể hiện vai trò của tổ chức, Công đoàn các cấp trong Tổng công ty đã vào cuộc phối hợp cùng chuyên môn triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty mẹ - Tổng công ty theo chỉ đạo của Tập đoàn, của Chính phủ đảm bảo đúng quy định và thời gian. Trong đó, đặc biệt Công đoàn đã tích cực tìm giải pháp để tháo gỡ những khó khăn trong vấn đề tái cơ cấu, giảm lao động của Tổng công ty. Cụ thể, thực hiện chủ chương tinh giản lao động, Công đoàn đã tham gia với chuyên môn chỉ đạo các công ty con, đơn vị trực thuộc Tổng công ty tập trung vào việc đối thoại về chế độ chính sách đối với người lao động trên tinh thần luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu, từ đó có những điều chỉnh kịp thời và phù hợp, giúp người lao động yên tâm công tác. Thực tế đã có 25 cuộc đối thoại tại 7/7 công ty con, đơn vị trực thuộc và Tổng công ty.

Với việc tích cực thực hiện sắp xếp lại mô hình tổ chức và tinh giản lao động, theo báo cáo của Công đoàn Tổng công ty Điện lực, tính đến hết ngày 31/12/2017, số lao động toàn Tổng công ty là 2.472/2.593 lao động có mặt tại thời điểm đầu nhiệm kỳ.

“Giữ lửa” các phong trào thi đua

Bám sát Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan Tổng công ty, hàng năm Công đoàn Tổng công ty đã phối hợp với chuyên môn cùng “giữ lửa” các phong trào thi đua. Ngay từ đầu các năm trong nhiệm kỳ, Công đoàn Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch phát động thi đua đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động. Căn cứ vào các nhiệm vụ được giao, các công đoàn cơ sở cùng với chuyên môn đồng cấp đã đăng ký mục tiêu thi đua, vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch hàng năm, góp phần cùng Tổng công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cấp trên giao.

Đồng thời, Công đoàn Tổng công ty cũng tích cực hưởng ứng các đợt thi đua do Tập đoàn và Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phát động. Gắn việc phát động thi đua lao động sản xuất, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ với việc tiếp tục “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đợt thi đua, phát động đều có đánh giá sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, nhất là chú trọng xây dựng nhân tố điển hình tiên tiến là công nhân lao động trực tiếp với số tiền 113 triệu đồng. Từ các phong trào thi đua trong nhiệm kỳ qua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân lao động giỏi, lao động xuất sắc, chiến sỹ thi đua.

Mặt khác, trong nhiệm kỳ qua (2013 - 2018), các công đoàn cơ sở đã làm tốt phong trào đảm nhận công trình Công đoàn. Tổng số công trình gắn biển do Công đoàn đảm nhận là 8 công trình với tổng mức đầu tư 1.159,3 tỷ đồng. Tiêu biểu là: xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Nông Sơn 30MW; xây dựng khu nhà ở CBCNV Công ty CP Than - Điện Nông Sơn; xây dựng khu nhà ở cao tầng cho CBCNV Nhà máy Nhiệt điện Mạo Khê; xây dựng khu nhà ở CBCNV điều hành sản xuất Nhiệt điện Cẩm Phả; xây dựng khu nhà ăn, nhà khách Công ty Thủy điện Đồng Nai 5; xây dựng khu nhà nghỉ giữa ca Công ty Nhiệt điện Sơn Động. Nhiều công trình phần việc do đoàn viên, CNVCLĐ đảm nhận đã tiết kiệm hàng chục tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, với tinh thần quyết tâm và khí thế sôi nổi, đồng chí Hoàng Phó Hiềng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực khoá III (nhiệm kỳ 2018 - 2023) nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, các cán bộ công đoàn cũng như tập thể CNCB Tổng công ty sẽ nỗ lực hơn nữa bám sát mục tiêu “Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở, vì quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tập hợp đoàn viên, xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn lớn mạnh, góp phần xây dựng Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Điện lực - TKV phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập”.

Công đoàn Tổng công ty Điện lực được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2013, 2016; Cờ chuyên đề Văn hóa thể thao năm 2017; Bằng khen cho 5 tập thể Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty và 11 cá nhân xuất sắc. Được Công đoàn TKV tặng Bằng khen cho 36 tập thể, cá nhân; có 11 cán bộ công đoàn được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Công đoàn; 01 đoàn viên được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hóa thể thao; 01 cán bộ công đoàn được tặng Kỷ niệm chương vì sự phát triển Phụ nữ Việt Nam. (Thành tích của Công đoàn Tổng công ty Điện lực trong nhiệm kỳ 2013 - 2018)

Thanh Ly