Tạo khung pháp lý chặt chẽ quản lý kinh doanh ô tô vận tải

Tạo khung pháp lý chặt chẽ quản lý kinh doanh ô tô vận tải

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2019. Nghị quyết nêu rõ, trong hai tháng cuối của năm 2019, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục nỗ lực hơn nữa, quyết tâm tháo gỡ, xử lý kịp thời những vướng mắc, hoàn thành thắng lợi toàn diện tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch 2019, tạo dư địa chính sách cho năm 2020. Thủ tướng Chính phủ giao giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP).
1 2 3