Viện Khoa học Quản trị Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SISME) ký Thỏa thuận hợp tác với HH DNNVV Hàn Quốc

Viện Khoa học Quản trị Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SISME) ký Thỏa thuận hợp tác với HH DNNVV Hàn Quốc

Sáng ngày 9/7/2018, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Thỏa thuận Hợp tác giữa Viện Khoa học Quản trị Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SISME) và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc tại Hà Nội (KBIZ Hà Nội). Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa giữa Hiệp hội hai nước một cách hiệu quả trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.
1 2 3