Thu hồi gần 18.000 tỷ đồng nợ thuế

Kinh tế | 09:17:00 23/07/2018

Tính đến 30/6, các Cục Thuế đã đôn đốc, thu hồi được 17.944 tỷ đồng tiền thuế nợ. Cũng trong nửa đầu năm, thu ngân sách đã đạt mức gần 50% dự toán và ngành thuế phấn đấu thu ngân sách năm 2018 tăng 5% so với dự toán Quốc hội giao.

Ảnh: VGP

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2018 của Tổng cục Thuế vừa tổ chức.

Báo cáo tình hình thục hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, số thu ngân sách do Tổng cục Thuế quản lý ước đạt 531.520 tỷ đồng. Số thu này bằng 49,7% so với dự toán và tăng 13,9% so với cùng kỳ.

Theo Tổng cục Thuế, kết quả thu NSNN 6 tháng đầu năm 2018 đạt khá so với nhiều năm gần đây cả về tiến độ và tốc độ tăng thu do thu từ dầu thô và đất đai tăng cao. Bên cạnh đó, kinh tế hồi phục khá đã thúc đẩy tăng thu ngân sách trong 6 tháng qua, hầu hết các khoản thu có tăng trưởng so với cùng kỳ (14/17 khoản thu). Có 44/63 địa phương tiến độ thu nội địa đạt khá so dự toán (đạt trên 50%).

Để đạt được số thu này, ngay từ đầu năm cơ quan Thuế các cấp đã triển khai quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách. Toàn ngành Thuế cũng đã đẩy mạnh công tác hỗ trợ, đối thoại doanh nghiệp để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp, kích thích tăng trưởng kinh tế.

Cùng với đó, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh cũng cho biết, với mục tiêu phấn đấu thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 18,5% số doanh nghiệp đang hoạt động, 6 tháng đầu năm cơ quan Thuế các cấp đã thanh tra kiểm tra được hơn 30 nghìn doanh nghiệp với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 5,7 nghìn tỷ đồng, giảm khấu trừ 508 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 9 nghìn tỷ đồng. Từ đó, số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 2,6 nghìn tỷ đồng (đạt 45,37% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra).

Tính đến 30/6/2018, các Cục Thuế đã đôn đốc, thu hồi được 17.944  tỷ đồng tiền thuế nợ. Số thu này bằng 43,1% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2017.

Phấn đấu tăng thu ngân sách 5%

Theo ông Đặng Ngọc Minh, nửa cuối năm 2018, toàn ngành Thuế sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và triển khai các giải pháp như: mở rộng cơ sở thuế, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý thu nhất là khu vực kinh tế phi chính thức.

Đặc biệt, ngành thuế tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý chặt chẽ giá tính thuế, chống chuyển giá nhằm phấn đấu tăng thu ngân sách 5% so với dự toán Quốc hội giao.

Tổng cục Thuế cũng sẽ theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với UBND chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách.

Đẩy nhanh tiến độ thu đối với những khoản thu đạt tiến độ thấp, tăng trưởng không cao, đặc biệt là đối với 16 địa phương có số thu điều tiết ngân sách Trung ương để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2018.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, ngành Thuế cũng sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm và các mặt hàng nhạy cảm, tập trung vào các lĩnh vực còn thất thu như: thanh tra hoạt động chuyển nhượng vốn, giao dịch liên kết, thương mại điện tử, khai thác khoáng sản... Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chống thất thu đối với khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ cá nhân kinh doanh theo tinh thần tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Đặng Ngọc Minh cũng cho biết, từ nay đến cuối năm, Tổng cục Thuế sẽ tập trung triển khai đầy đủ các biện pháp quản lý nợ đã đề ra từ đầu năm góp phần tăng thu cho NSNN, phấn đấu tổng số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2018 không vượt quá 5% so với số thực hiện thu trong năm 2018.

Ngành Thuế cũng sẽ đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà  đề nghị ngành Thuế cần phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc tập trung các nguồn thu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cần phấn đấu mỗi ngày làm việc phải thu được khoảng 4.000 tỷ đồng để hoàn thành dự toán của ngân sách Trung ương cũng như ngân sách địa phương. Đây là nhiệm vụ nặng nề nên ngành Thuế phải triển khai quyết liệt, đôn đốc thu nộp ngay từ bây giờ chứ không để đến cuối năm.

Thứ trưởng yêu cầu ngành Thuế phải tích cực giải quyết số nợ đọng thuế; tiếp tục tập trung đẩy mạnh kế hoạch thanh tra kiểm tra, phấn đấu tối thiểu 18% doanh nghiệp đang hoạt động được thanh tra kiểm tra theo kế hoạch; phối hợp với quản lý thị trường, công an để chống gian lận về thuế.

Ngoài nhiệm vụ thu thuế, Thứ trưởng Trần Xuân Hà  yêu cầu Ngành Thuế phải tập trung rà soát các thủ tục hành chính, đặc biệt là các quy trình nghiệp vụ để một mặt giải quyết khó khăn vướng mắc ở các địa phương cũng như tạo điều kiện hỗ trợ cho người nộp thuế, qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

“Trong 6 tháng cuối năm, Tổng cục Thuế cần tập trung xây dựng Luật Quản lý thuế sửa đổi, trong đó nghiên cứu các vấn đề như quyền, nghĩa vụ người nộp thuế, trình Chính phủ sớm trong tháng 8 để đưa vào chương trình làm việc của Quốc hội trong tháng 10”, Thứ trưởng Trần Xuân Hà nói.

Anh Minh

Theo: Baochinhphu.vn