Để thực thi FTA không gây sốc cho ngân sách

Để thực thi FTA không gây sốc cho ngân sách

Theo Tổng cục Hải quan, tỷ trọng thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ hoạt động xuất nhập khẩu (bao gồm cả thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế chống bán phá giá, thuế tiêu thụ đặc biệt…) trên tổng thu NSNN có xu hướng giảm do thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ngày càng vào lộ trình cắt giảm sâu. Nếu như năm 2017 chiếm 28% trên tổng thu NSNN của Tổng cục Hải quan thì năm 2018 còn 17,4%, năm 2019 chỉ còn 16,7%.
1 2 3