Những định hướng của BHXH Việt Nam trong thời gian tới

Y tế | 17:14:00 05/08/2019

DNHN - vừa qua, BHXH Việt Nam thông tin về công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHYT, BHTN của ngành BHXH như: Công tác thu, phát triển đối tượng; Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; Công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN;...nhằm kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN ,

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Về Công tác thu, phát triển đối tượng: Số người tham gia: BHXH bắt buộc 14,48 triệu người; BHXH tự nguyện 405 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 12,7 triệu người; bảo hiểm y tế (BHYT) là 84,7 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 89,3% dân số; Số thu: Đến hết tháng 6/2019 toàn Ngành thu 171.270 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch cả năm; trong đó: thu BHXH 114.437 tỷ đồng, BHTN 8.191 tỷ đồng, BHYT 46.079 tỷ đồng.

Về công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT: Toàn quốc cấp được 14,79 triệu sổ BHXH, đạt tỷ lệ 99,4% trên tổng số đối tượng tham gia BHXH; Toàn quốc cấp được 84,7 triệu thẻ BHYT.

Theo số liệu báo cáo trên phần mềm TST, số lượng sổ BHXH đã thực hiện rà soát, bàn giao theo quy định tại Công văn số 4027/BHXH-ST trên toàn quốc là 13.326.879 sổ, đạt 99,11% trên tổng số lao động đang tham gia BHXH bắt buộc đã được cấp sổ, còn 120.286 sổ BHXH chưa thực hiện rà soát (chủ yếu là sổ mới phát sinh đến thời điểm tháng 30/6/2019).

Về Công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN: Trong 6 tháng đầu năm, toàn Ngành: đã giải quyết 57.939 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 468.055 người hưởng trợ cấp 1 lần; 5.182.232 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho cho 404.212 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 21.436 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề; Thanh toán chi phí KCB BHYT cho 86,73 triệu lượt người KCB nội trú và ngoại trú.

Về Công tác chi BHXH, BHYT, BHTN: Số chi BHXH, BHYT, BHTN là 159.356 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch cả năm; trong đó: chi BHXH từ nguồn Ngân sách 21.607 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 80.251 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 4.286 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 49.021 tỷ đồng.

Tính đến tháng 6/2019, cơ quan BHXH và Bưu điện đang phối hợp thực hiện chi trả cho khoảng 3,1 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; trong đó, chi bằng tiền mặt cho khoảng 2,6 triệu người, chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 536 nghìn người. Công tác chi trả được thực hiện kịp thời đúng người hưởng, đúng chế độ; bảo đảm an toàn tiền mặt trong chi trả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM.

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý: Vận hành thử nghiệm fanpage BHXH Việt Nam trên mạng xã hội Facebook; đăng tải trên các clip, phóng sự về BHXH, BHYT, BHTN và thiết kế Infographic về tin nhắn tra cứu quá trình tham gia BHXH Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam; Triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH, cung cấp tin nhắn thương hiệu BHXH Việt Nam và tin nhắn tra cứu quá trình tham gia BHXH, BHYT theo cú pháp, tin nhắn thông báo số tiền được BHXH chi trả đối với người có thẻ BHYT khi đi KCB BHYT; Hệ thống Thu nộp, Chi trả điện tử BHXH: Test nghiệp vụ với các ngân hàng Agribank, MB, BIDV, Vietcombank, Vietinbank.

Về công tác thanh tra, kiểm tra: Phối hợp thanh tra liên ngành việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì; thực hiện thanh tra chuyên ngành tại Lào Cai, Cao Bằng, Cà Mau, Bình Dương; Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên; Tiếp tục tăng cường phối hợp với các Bộ, Ngành hữu quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành; ban hành Công văn chấn chỉnh hoạt động thanh tra kiểm tra tại BHXH các tỉnh, thành phố; Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chủ động triển khai thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; tổ chức các đoàn kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tại BHXH một số tỉnh, thành phố.

Tính đến tháng 6, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 9.529 đơn vị; trong đó: TTCN đóng tại 3.756 đơn vị; kiểm tra tại 4.094 đơn vị; TTKT liên ngành tại 1.679 đơn vị.

PV

Từ khóa: BHYT BHXH

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập