Nghi vấn sai phạm trong đấu thầu tại Công ty Điện lực Ba Vì

Pháp luật doanh nghiệp | 15:04:00 08/07/2020

DNHN - Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập nhận được phản ánh về việc lập và phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT) 02 gói thầu của Công ty Điện lực Ba Vì - TP Hà Nội vi phạm Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Chỉ thị 47/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước.

Công ty điện lực Ba Vì

Cụ thể, tại gói thầu cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp công trình thuộc hạng mục: Đại tu cải tạo hệ thống tiếp địa các đường dây trung áp thuộc lộ: 471, 374, 372, 475E1.7, 473 Đồng Bảng, 473E10.7 được phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu (HSYC) ngày 20/04/2018. Theo HSYC gói này, phần tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất (HSĐX), với nhân sự, Công ty Điện lực Ba Vì yêu cầu: chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm (cán bộ kỹ thuật) phụ trách thi công, công nhân tham gia thi công gói thầu phải có hợp đồng lao động không xác định thời hạn với nhà thầu theo quy định của pháp luật và vẫn còn hiệu lực. Riêng với chỉ huy trưởng công trình phải có sổ bảo hiểm xã hội, hoặc giấy xác nhận của cơ quan bảo hiểm cho nhân sự này.

Văn bản phúc đáp sự việc của EVN Hà Nội

Tương tự, đối với gói thầu số 02: “Thi công xây lắp công trình ĐTXD đợt 1 năm 2019” được phê duyệt Hồ sơ mời thầu (HSMT) ngày 18/02/2019, yêu cầu các nhân sự chủ chốt thực hiện gói thầu phải đang làm việc chính thức cho nhà thầu, đồng thời nhà thầu phải cung cấp hợp đồng lao động đối với các nhân sự chủ chốt thực hiện gói thầu. Theo thông tin phản ánh, cũng tại gói thầu này, Công ty Điện lực Ba Vì đã cho phép các nhà thầu được bổ sung tài liệu kỹ thuật sau thời điểm đóng thầu để Hồ sơ dự thầu (HSDT) của nhà thầu Liên danh Công ty TNHH Xây lắp Điện Bảo Lộc, Công ty TNHH Xây dựng thương mại Hương Quỳnh và Công ty Cổ phần DVT Hà Nội từ không đáp ứng thành đáp ứng. Các Công ty này đã được bổ sung cam kết cấp hàng các vật tư thiết bị: Ống co ngót nhiệt, băng báo hiệu cáp ngầm, biển báo, keo bọt, bịt đầu cáp và sau đó Liên danh 3 Công ty này đã trúng thầu gói thầu trên với giá trúng thầu trên 10,231 tỷ đồng.

Liên quan đến những nghi vấn trong việc lập và phát hành HSMT các gói thầu của Công ty Điện lực Ba Vì, Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập đã có văn bản đề nghị EVN Hà Nội làm sáng tỏ. Theo công văn số 4816/EVNHANOI-B15 ngày 12/06/2020, EVN Hà Nội khẳng định: Hai gói thầu được thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, được công khai kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu và kết quả đấu thầu trên Báo Đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo đúng quy định. Đảm bảo tính công khai, minh bạch, các nhà thầu không có văn bản thắc mắc, đề nghị làm rõ nội dung yêu cầu trong HSMT. Thực tế trong các gói thầu nêu trên chưa có nhà thầu nào bị loại về các nội dung này. Hiện tại HSMT, E-HSMT (hồ sơ mời thầu điện tử - PV) đã điều chỉnh các nội dung cho phù hợp và đã loại bỏ nội dung yêu cầu về cung cấp bảo hiểm xã hội trong HSMT, E-HSMT. Trong E-HSDT của nhà thầu đã có hợp đồng nguyên tắc và cam kết vật tư cho gói thầu tham dự. Công ty Điện lực Ba Vì yêu cầu làm rõ thêm về hợp đồng nguyên tắc và cam kết chi tiết cho các hạng mục chào thầu. Việc yêu cầu như vậy không làm thay đổi nội dung cơ bản E-HSDT của nhà thầu.

Căn cứ theo văn bản của EVN Hà Nội, có thể khẳng định nội dung phản ánh Công ty Điện lực Ba Vì có dấu hiệu sai phạm trong công tác lập và phát hành HSMT của các gói thầu nêu trên là có cơ sở. Theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Chỉ thị 47/CT-TTg, trong HSMT không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia và tạo lợi thế cho một số nhà thầu nhưng tại 02 gói thầu của Điện lực Ba Vì lại đưa ra yêu cầu hợp đồng lao động và bảo hiểm xã hội. Đây là hành vị vi phạm trong đấu thầu. Chính vì vậy, đơn vị mở thầu đã phải điều chỉnh và loại bỏ nội dung yêu cầu về cung cấp bảo hiểm xã hội trong HSMT, E-HSMT. Đáng nói, những nội dung yêu cầu trong HSMT của Điện lực Ba Vì đã bị loại bỏ không làm thay đổi tiến độ, kỹ thuật và không làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình thi công của các nhà thầu... Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi, phải chăng đây chính là những điều kiện “làm khó” được Điện lực Ba Vì đặt ra nhằm loại những nhà thầu khác tham gia dự thầu.

EVN Hà Nội lý giải việc các doanh nghiệp tham gia dự thầu bổ sung cam kết cấp hàng các vật tư thiết bị là do Điện lực Ba Vì yêu cầu làm rõ về hợp đồng nguyên tắc và cam kết chi tiết cho các hạng mục chào thầu, điều này không làm thay đổi nội dung cơ bản E-HSDT của nhà thầu. Tuy nhiên, EVN Hà Nội chưa làm rõ yêu cầu của Điện lực Ba Vì đưa ra trước hay sau thời điểm đóng thầu. Nếu việc bổ sung tài liệu kỹ thuật được thực hiện sau thời điểm đóng thầu như thông tin phản ánh nhằm “hoàn thiện” hồ sơ không đáp ứng yêu cầu thành đáp ứng cho các doanh nghiệp trúng thầu... là vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Đấu thầu.

Để các doanh nghiệp có sự cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, đề nghị EVN Hà Nội tiến hành thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật đấu thầu của Điện lực Ba Vì tại 02 gói thầu nói trên.

Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Theo Nghị định số 63/2014/NĐ- CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định trong HSMT không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Chỉ thị 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu trong việc xây dựng HSMT/HSYC thì bên mời thầu không được đưa ra các điều kiện để hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu như: Yêu cầu nhân sự thực hiện gói thầu phải được đóng bảo hiểm xã hội, phải là nhân sự đăng ký hợp đồng với nhà thầu, thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu mà không được đi thuê, đã thực hiện hợp đồng tương tự trên một địa bàn cụ thể... hoặc quy định năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu cao hơn mức yêu cầu của gói thầu..

Nhóm PV

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập