Ngân hàng Indovina được cấp đổi và cấp bổ sung giấy phép hoạt động

Doanh nghiệp | 19:59:00 20/11/2019

DNHN - Ngày 11/11/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Giấy phép thành lập và hoạt động số 101/GP-NHNN về việc cấp đổi và cấp bổ sung một số hoạt động của Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Indovina.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động số 08/GP-NHNN ngày 29/10/1992 cho Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Indovina như sau:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn INDOVINA;

- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Indovina Bank Limited;

- Tên viết tắt: IVB.

- Địa chỉ trụ sở chính: 97A Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

- Vốn điều lệ của Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Indovina là 193.000.000 USD (bằng chữ: Một trăm chín mươi ba triệu đô la Mỹ).   

Trong đó:

- Bên Việt Nam: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam góp 96.500.000 USD (Chín mươi sáu triệu năm trăm nghìn đô la Mỹ), bằng 50% vốn điều lệ.

- Bên nước ngoài (Đài Loan): Cathay United Bank góp 96.500.000 USD (Chín mươi sáu triệu năm trăm nghìn đô la Mỹ), bằng 50% vốn điều lệ.

Thời hạn hoạt động của Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn INDOVINA là 99 năm kể từ ngày 29/10/1992.

Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Indovina được thực hiện các hoạt động của loại hình ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gồm các hoạt động sau đây:

1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác.

2. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây:

a) Cho vay;

b) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác;

c) Bảo lãnh ngân hàng;

d) Phát hành thẻ tín dụng;

đ) Bao thanh toán trong nước;

3. Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.

4. Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước:

a) Cung ứng phương tiện thanh toán;

b) Thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ.

5. Mở tài khoản:

a) Mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

b) Mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.

6. Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia.

7. Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.

8. Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư.

9. Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ.

10. Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.

11. Dịch vụ môi giới tiền tệ.

12. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

13. Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

14. Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

15. Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

16. Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

17. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.

18. Lưu ký chứng khoán.

19. Ví điện tử.

20. Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.

21. Các hoạt động khác (sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận).

Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Indovina phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng số 08/GP-NHNN ngày 29/10/1992, kèm các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép số 08/GP-NHNN.

Nguyễn Cường

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập