Nhà hàng Long Phụng
80% số nữ doanh nhân trực tuyến kinh doanh bằng nguồn vốn cá nhân

80% số nữ doanh nhân trực tuyến kinh doanh bằng nguồn vốn cá nhân

Mặc dù liên tục phải đối mặt với những rào cản cụ thể trong việc phát triển doanh nghiệp, mà đặc biệt nguồn vốn là một trong những thách thức lớn nhất, các nữ doanh nhân trên Facebook chọn cách tự xoay sở bằng vốn cá nhân, chỉ 20% số người cho biết họ có khoản vay ngân hàng hoặc vốn tín dụng.
1 2 3