Kinh nghiệm gọi vốn của các Startup: Hiểu người, hiểu ta

Kinh nghiệm gọi vốn của các Startup: Hiểu người, hiểu ta

Với các doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp, việc kêu gọi vốn là bước rất quan trọng quyết định quy mô sản xuất, lợi nhuận của DN. Tuy nhiên, để gọi vốn thành công là điều không dễ, vì phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh, thương hiệu và bản lĩnh của các CEO startup.
1 2 3