Hanel phản hồi về thông tin cổ phần hóa, thoái vốn, đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom

Pháp luật doanh nghiệp | 17:07:00 28/10/2019

DNHN - Liên quan đến quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước của Công ty Cổ phần Hanel và quá trình đăng ký cổ phần tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom có đúng với Nghị định Chính phủ hay không? Ngày 15/10/2019, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Hanel đã có buổi trao đổi với Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập để làm rõ hơn về việc này.

Quá trình cổ phần hóa

Công ty Cổ phần Hanel tiền thân là Công ty TNHH một thành viên Hanel được thành lập ngày 17/12/1984, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND thành phố Hà Nội làm đại diện chủ sở hữu.

Hội nghị giới thiệu người đại diện phần vốn nhà nước và giữ các chức danh quản lý tại Công ty CP Hanel

Theo Hanel giải thích thì, ngày 30/10/2015, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5812/QĐ-UBND phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa của Công ty TNHH một thành viên Hanel trong đó xác định lại giá trị vốn Nhà nước tại Công ty Hanel là 1.925.440.826.842 đồng và vốn điều lệ là 1.926.000.000.000 đồng.

Văn bản thông tin Cổ phần hóa Công ty Hanel gửi Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập

Bà Nguyễn Thị Bích Huyền – Trợ lý Tổng Giám đốc, Phụ trách Phòng Truyền thông – Thương hiệu của Công ty CP Hanel cho biết, để thực hiện việc cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Hanel, Công ty đã chọn đơn vị tư vấn là Công ty CP chứng khoán phố Wall để tư vấn thực hiện các thủ tục cổ phần hóa theo đúng quy định. Theo đó đã chọn việc công khai, minh bạch thông tin và niêm yết trên thị thị trường chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 17/3/2016, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có thông báo công khai việc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Hanel trong đó ghi rõ các thông tin về việc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài và các tài liệu đính kèm theo thông báo để công bố cho các nhà đầu tư biết trước khi bán cổ phần lần đầu.

Do đó, ngày 20/4/2016, Công ty Hanel đã thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng, đấu giá công khai thông qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngày 23/6/2017, Công ty Hanel đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 27/6/2017 với tổng số cổ đông từ ngày 11/9/2017 đến nay là 71 cổ đông. Ngày 17/7/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 4638/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty TNHH một thành viên Hanel thành Công ty Cổ phần Hanel.

Thực hiện thoái vốn nhà nước tại Hanel

Liên quan đến quá trình thoái vốn Nhà nước tại Hanel, ngày 17/8/2017, Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số 1232/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020, trong đó Công ty Cổ phần Hanel nằm trong danh mục thoái vốn năm 2018.

Ngày 20/6/2018, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định số 1405/QĐ-KTNN về việc kiểm toán chuyên đề việc xác định giá trị doanh nghiệp, thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017, trong đó Công ty Hanel là một trong các doanh nghiệp sẽ thực hiện kiểm toán.

Thông báo bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty Hanel

Theo Công ty CP Hanel giải thích thì, ngày 07/12/2018, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 6687/QĐ-UBND về việc phê duyệt chi phí cổ phần hóa và giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chuyển Công ty TNHH một thành viên Hanel thành Công ty cổ phần Hanel. Và đến ngày 13/12/2018, Công ty Hanel hoàn thành xong việc bàn giao từ Công ty TNHH một thành viên sang Công ty cổ phần.

Ngày 19/12/2018 Sở tài chính đã có giấy mời họp số 1057/GM-STC mời các sở, ngành để thẩm định kết quả xác định giá khởi điểm chào bán và phương án chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Hanel thời điểm 30/6/2018.Tuy nhiên, chứng thư thẩm định chưa được phê duyệt do còn nhiều vướng mắc trong quá trình phê duyệt (trong đó có vướng mắc trong việc thực hiện theo quy định sắp xếp lại,xử lý tài sản công tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ ngày 31/12/2017). Đến thời điểm hiện tại Công ty vẫn đang tiếp tục nỗ lực thực hiện công tác thoái vốn.

Đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom

Ngoài vấn đề nêu trên, thì quá trình đăng ký cổ phần tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom cũng được Công ty CP Hanel giải thích như sau:

Song song với công tác thực hiện quyết toán bàn giao và thoái vốn, ngày 24/10/2018, Công ty Hanel đã nộp hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông qua đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt. Ngày 08/11/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt cũng đã gửi hồ sơ đăng ký chứng khoán của Công ty Hanel lên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Ngày 20/12/2018, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có công văn số 1916/SGDHN-TĐNY về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống Upcom, trong đó đề nghị Công ty bổ sung hồ sơ “bao gồm báo cáo tài chính năm liền trước năm đăng ký giao dịch đã được kiểm toán theo quy định pháp luật và báo cáo kiểm toán vốn (trường hợp có tang vốn trong năm đăng ký giao dịch)”.

Công ty CP Hanel cũng lý giải rằng,theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 Quyết định số 455/QĐ-SGDHN ngày 20/6/2017 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc ban hành quy chế tổ chức và quản lý thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, theo đó: “Đối với cổ phiếu mới đăng ký giao dịch, việc xác định giá tham chiếu của ngày giao dịch đầu tiên do tổ chức đăng ký giao dịch đề xuất. Tổ chức đăng ký giao dịch phải công khai phương pháp xác định giá tham chiếu, nguyên tắc và các dữ liệu tài chính tại báo cáo tài chính hoặc tài liệu liên quan khác để xác định giá tham chiếu…”

Thông tin quá trình cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước, đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM

Vì vậy, trong quá trình thực hiện Công ty Hanel cho rằng, đã nỗ lực hết sức để hoàn thiện chứng thư thẩm định giá cổ phần Công ty Cổ phần Hanel để làm cơ sở đưa lên sàn đấu giá chuyển nhượng vốn cổ phần nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Hanel (vốn nhà nước chiếm 97,93% vốn điều lệ). Tuy nhiên, Công ty CP Hanel cũng thừa nhận, việc phê duyệt giá khởi điểm cổ phần và phương án chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu nhà nước tại Công ty CP Hanel vẫn đang trong quá trình thẩm định và chưa có quyết định phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội.

Ngày 19/3/2019 Công ty Hanel đã có văn bản số 88/CV-HANEL phúc đáp công văn số 1916/SGDHN-TĐNY ngày 20/12/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống Upcom, trong đó đề nghị Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội được bổ sung và hoàn thiệ hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống Upcom sau khi hoàn thiện công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty Hanel.

Xuân Hoàng

Từ khóa: Hanel cổ phần hóa

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập