Giải golf tranh Cúp Doanh nghiệp & Hội nhập 2019 được tổ chức quy mô, chuyên nghiệp

1