Giá trị của thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế

Hội nhập | 09:49:00 12/02/2020

DNHN - Các doanh nghiệp Việt dần có vị thế hơn trên thế giới, điều này góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm của người Việt và thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước.

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập