Thanh Hóa: Doanh nghiệp, doanh nhân ủng hộ khẩu trang, buồng khử khuẩn cho các bệnh viện

Thanh Hóa: Doanh nghiệp, doanh nhân ủng hộ khẩu trang, buồng khử khuẩn cho các bệnh viện

“Chống dịch như chống giặc”- Lời hiệu triệu của Chính phủ đã và đang thôi thúc mạnh mẽ cả dân tộc đồng lòng vượt qua và chiến thắng đại dịch Covid-19. Trong cuộc chiến này, có phần đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân - những người đang giữ vững động lực quan trọng phát triển kinh tế. Hưởng ứng lời kêu gọi, chiều 3/4, các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng khẩu trang, thiết bị y tế cho các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
1 2 3