• Giao đất không đấu giá, đấu thầu khiến ngân sách thất thu

    Giao đất không đấu giá, đấu thầu khiến ngân sách thất thu

    11:53 10/11/2020
    Trả lời chất vấn của đại biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhận định: Bộ Tài chính nhận thấy có xảy ra việc thất thu ngân sách thông qua giao đất không thông qua đấu giá, đấu thầu.
1