Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP HCM: Giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Doanh nghiệp | 11:54:00 26/07/2018

DNHN - 40 năm qua, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP.HCM và các Chi bộ trực thuộc luôn phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo CB-CNV, người lao động Công ty thực hiện có hiệu quả các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước. Làm tốt được việc này là nhờ Đảng bộ luôn có tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ trong Đảng, từ đó Đảng bộ Công ty luôn đạt “Trong sạch - Vững mạnh”.

 Ông Đỗ Quang Vinh – Bí thư Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Tổ chức Đảng lớn mạnh từ Chi bộ có 5 đảng viên

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết (XSKT) TP.HCM, tiền thân là Ban XSKT Thành phố (trực thuộc Sở Tài chánh TP.HCM, nay là Sở Tài chính TP.HCM), Ban XSKT được thành lập với chức năng nhiệm vụ là phát hành vé số theo quy định của UBND Thành phố, nhằm huy động vốn để xây dựng các công trình phúc lợi tập thể cho nhân dân lao động và góp phần quản lý tiền mặt lưu thông trên thị trường. Đây là công việc có ý nghĩa quan trọng nên cần thiết phải có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Vì vậy, Chi bộ Ban XSKT cũng được thành lập với số đảng viên ban đầu là 5 đồng chí. Đây là bộ phận lãnh đạo nòng cốt của đơn vị, với chức năng, nhiệm vụ là lãnh đạo tư tưởng cán bộ - công nhân viên - người lao động (CB-CNV-NLĐ) thực hiện chủ trương trong từng bước đi ban đầu của Ban XSKT.

Đến năm 1980, Chi bộ đại hội lần thứ nhất, bầu đồng chí Hầu Cảnh làm Bí thư, lúc này Chi bộ sinh hoạt Đảng theo sự lãnh đạo của Quận ủy Quận 1; đến 1989 chuyển trở về trực thuộc Đảng ủy Sở Tài chính Thành phố.

Trải qua 40 năm (1978 - 2018), cùng với sự phát triển của Công ty XSKT TP.HCM, Đảng bộ Công ty ngày càng phát triển và lớn mạnh. Đến giai đoạn 2010 – 2015, Đảng bộ đã kết nạp được 15 đảng viên mới (vượt 67%, tính đến tháng 1/2015) so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần 1 đề ra. Trong nhiệm kỳ này, toàn Đảng bộ Công ty có 14 tập thể và 19 cá nhân được bình chọn là gương điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh (Theo chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị).

Với sự nỗ lực và quyết tâm chính trị của Đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng và Đoàn thể, trong 3 năm (2013, 2014, 2015) Đảng bộ Công ty đạt danh hiệu “Trong sạch - Vững mạnh” tiêu biểu, 2 Chi bộ trực thuộc đều đạt “Trong sạch - Vững mạnh”. Từ đầu nhiệm kỳ đến 2018 đã kết nạp được 10 đảng viên mới, đạt chỉ tiêu do Đại hội đề ra. Đảng bộ Công ty tiếp tục đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016-2017.

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch - vững mạnh

Đảng bộ Công ty TNHH MTV XSKT TP.HCM và 2 Chi bộ trực thuộc là tổ chức Đảng thuộc loại hình doanh nghiệp Nhà nước, có chức năng lãnh đạo đảng viên, CB-CNV-NLĐ thuộc đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty; lãnh đạo cán bộ đảng viên, người lao động chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo hai đoàn thể Công đoàn và Đoàn thanh niên hoạt động theo đúng chức năng nhiệm, quy định của điều lệ.

Trải qua giai đoạn với nhiều đổi thay và những khó khăn, nhưng các cấp ủy qua các thời kỳ đã quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên và người lao động; quan tâm lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ máy Công ty và các đoàn thể hoạt động tốt. Đã có nhiều cố gắng xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy với Thủ trưởng đơn vị và Công đoàn trong việc lãnh đạo, điều hành hoạt động Công ty và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CB-CNV-NLĐ; phát huy dân chủ cơ sở để tìm ra các giải pháp sát thực tế, khắc phục khó khăn, đổi mới phương thức hoạt động, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả; không ngừng giáo dục CB-CNV-NLĐ xây dựng tinh thần trách nhiệm cao, luôn gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung.

Với kết quả hoạt động và những thành tích đạt được, Đảng bộ Công ty TNHH MTV XSKT TP.HCM luôn đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch - Vững mạnh” liên tục nhiều năm liền.

Thiên Khang

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập