Công ty CP Hanel: Quá trình cổ phần hóa trái với Nghị định Chính phủ?

Pháp luật doanh nghiệp | 09:09:00 30/09/2019

DNHN - Ba Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải bị kỷ luật, một nguyên Thứ trưởng bị xóa tư cách theo quyết định của Thủ tướng ngày 25/9/2019 vì liên quan đến sai phạm trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp của Bộ GTVT đang trở thành chủ đề nóng hổi, thì mới đây Công ty CP Hanel thực hiện quá trình cổ phần hóa cũng bộc lộ dấu hiệu trái với Nghị định Chính phủ?

Cổ phần hóa trái với Nghị định Chính phủ?

Công ty cổ phần Hanel tiền thân là Công ty TNHH một thành viên Hanel được thành lập ngày 17/12/1984, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND thành phố Hà Nội làm đại diện chủ sở hữu. Tuy nhiên, trong trình thực hiện cổ phần hóa tại Công ty Hanel lại có những dấu hiệu trái với Nghị định của Chính Phủ.

Cụ thể, ngày 30/10/2015, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số: 5812/QĐ-UBND phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa của Công ty TNHH một thành viên Hanel, trong đó xác định lại giá trị vốn Nhà nước tại Công ty Hanel là 1.925.440.826.842 đồng và vốn điều lệ là 1.926.000.000.000 đồng.

Thông tin về quá trình cổ phần hóa và văn bản trả lời tạp chí Doanh nghiệp & hội nhập của Công ty Cổ phần Hanel

Ngày 20/4/2016, Công ty Hanel đã thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng. Ngày 23/6/2017, Công ty Hanel đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 27/6/2017 với tổng số cổ đông từ ngày 11/9/2017 đến nay là 71 cổ đông.

Ngày 17/7/2017, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số: 4638/QĐ-UBND về việc chuyển nhượng Công ty TNHH một thành viên Hanel thành Công ty Cổ phần Hanel. Ngày 7/12/2018, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số: 6687/QĐ-UBND về việc phê duyệt chi phí cổ phần hóa và giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chuyển Công ty TNHH một thành viên Hanel thành Công ty cổ phần Hanel.

Ngày 13/12/2018, Công ty Hanel hoàn thành xong việc bàn giao từ Công ty TNHH một thành viên sang Công ty cổ phần. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện cổ phần hóa tại doanh nghiệp, PV Doanh nghiệp & Hội nhập đã phát hiện có dấu hiệu trái với Nghị định của Chính phủ. Bởi vì, khi chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, Công ty cổ phần Hanel không lên sàn Upcom theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường.

Bằng chứng là, tại Điều 11, Nghị định số: 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần có nêu rõ: “Doanh nghiệp phải thực hiện công khai, minh bạch thông tin và niêm yết trên thị trường chứng khoán”.  Ngoài ra, tại Nghị định này cũng nêu:“Cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án cổ phần hóa quy định việc cổ phần hóa đồng thời với việc niêm yết trên thị trường chứng khoán trong phương án cổ phần hóa để công bố cho các nhà đầu tư biết trước khi bán cổ phần lần đầu”.

Tuy nhiên, việc niêm yết trên thị trường chứng khoán trong phương án cổ phần hóa “chưa được thực hiện” để công bố cho các nhà đầu tư biết trước nhưng ngày 20/4/2016, Công ty Hanel đã thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng là hoàn toàn trái với Nghị định số: 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ.

Công ty CP Hanel giải thích thế nào?

Hội nghị giới thiệu người đại diện phần vốn nhà nước và giữa các chức năng quản lý tại Công ty Cổ phần Hanel

Liên quan đến sự việc nêu trên, Công ty Cổ phần Hanel giải thích rằng, doanh nghiệp đã nỗ lực hết sức để hoàn thiện chứng thư thẩm định giá cổ phần Công ty Cổ phần Hanel để làm cơ sở đưa lên sàn đấu giá chuyển nhượng vốn cổ phần nhà nước đầu tư tại công ty (vốn nhà nước chiếm 97,393% vốn điều lệ). Tuy nhiên, việc phê duyệt giá khởi điểm cổ phần và phương án chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu nhà nước tại Công ty CP Hanel vẫn đang trong quá trình thẩm định và chưa có quyết định phê duyệt của UBND TP. Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Bích Huyền – Trợ lý Tổng giám đốc, Phụ trách Phòng Truyền thông – Thương hiệu của Công ty CP Hanel còn lý giải thêm với PV  rằng: “Đối với trường hợp của Công ty Hanel, khi thực hiện cổ phần hoá đã phải tiến hành điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ, theo đó Nhà nước vẫn sở hữu 97,93% vốn Điều lệ. Phương án cổ phần hoá ban đầu dự kiến chào bán cho 02 cổ đông chiến lược đến 61% vốn điều lệ, Nhà nước chỉ sở hữu 29% vốn điều lệ. Tuy nhiên, do diễn biến thị trường có nhiều khó khăn, các nhà đầu tư lớn chưa thực sự quan tâm đến cổ phiếu của Công ty. Chủ trương của UBND Thành phố muốn chuyển nhượng phần vốn Nhà nước cho các cổ đông lớn có hoạt động kinh doanh lĩnh vực tương đồng với Công ty, tạo thế mạnh cho Công ty hoạt động, phát triển theo đúng ngành nghề kinh doanh chính sau cổ phần hoá. Do đó, đến thời điểm bán cổ phần lần đầu thì Hanel chưa thực hiện việc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Công ty Cổ phần Hanel đang tích cực làm việc với đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước để tiến hành thủ tục thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo quy định. Để thực hiện việc thoái vốn, Công ty sẽ thực hiện việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán và chuyển nhượng phần vốn Nhà nước cho các Nhà đầu tư theo quy định pháp luật và phương án thoái vốn được phê duyệt”.

Mặc dù phía Công ty CP Hanel có lý giải khó khăn gì đi chăng nữa nhưng việc không niêm yết trên thị trường chứng khoán mà đã thực hiện chào bán cổ phần là hoàn toàn trái với Nghị định Chính phủ. Ngoài vấn đề nêu trên, Công ty CP Hanel còn có những “dấu hiệu bất thường” nào trong quá trình cổ phần hóa? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc kỳ sau.

Xuân Hoàng – Đình Lợi

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập